Czy znikną stare metody reklamy

Bez wątpienia najważniejszą sferą nowoczesnego handlu jest reklama. Wcale nie księgowość lub logistyka – acz istotne. We współczesnej sytuacji globalnej gospodarki jak też dużej konkurencji nie ma wyboru – trzeba zwracać uwagę na sposób promowania swych wyrobów.

Continue reading “Czy znikną stare metody reklamy” »

Czym powinno się kierować się przy doborze firmy świadczącej usług marketingowe?

Przedsiębiorstwa, które obecnie funkcjonują na rynku usług mają za zadanie przynosić jak największy zysk i w tym samym czasie dotrzeć tym samym do rozległego grona klientów.

Continue reading “Czym powinno się kierować się przy doborze firmy świadczącej usług marketingowe?” »

Badania satysfakcji klientów – komu przeznaczone?

Z górą pięćdziesiąt lat temu wymyślono nowe pojęcie – marketing. Od tego momentu badacze akademiccy kreują nowe teorie, a marketingowcy w biznesie oraz w specjalnych agencjach trudnią się realizacją. Dzisiaj każda firma, która chce odnieść sukces, musi skutecznie zajmować się dziedziną szeroko zakrojonej promocji.

Continue reading “Badania satysfakcji klientów – komu przeznaczone?” »

Agencja reklamowa w Krakowie

W mieście tak wielkim jak Kraków nie tak prosto wyróżnić się z otoczenia. Jeśli zakładamy firmę z siedzibą na przykład w Krakowie, niezależnie od branży, musimy się liczyć z olbrzymią konkurencją. Z jednej strony, takie wielkie miasto i kulturalne centrum naszej ojczyzny zapewnia nam wielkie możliwości dotarcia do przyszłych odbiorców. Z innej jednak strony, niezwykle prosto pogubić się w takim tłumie i zostać przez długi czas niezauważonym.

Continue reading “Agencja reklamowa w Krakowie” »

Biuro w Warszawie

Miasto stołeczne to prestiżowe miasto, tu nie ma nikt wątpliwości. Od wieków różne kraje i mocarstwa orzekały, która metropolia stanie się centrum całości. W miastach stołecznych zwykle rezydowali przywódcy, tam też żyli najbardziej znaczący poddani. Współcześnie jest generalnie podobnie – miasto stołeczne to centrum kraju, miasto, w którym znajdują się władze najwyższe i są zlokalizowane główne instytucje państwowe.

Continue reading “Biuro w Warszawie” »