Lean manufacturing – jak zreorganizować procesy i podnieść ich wydajność w firmie?

Normalną właściwością każdej organizacji jest skłonność do nieustającego zwiększania wydajności codziennych działań. Wynika z tego, że to samo dążenie jest udziałem każdej osoby będącej jej częścią. Co zaskakujące jest to jednak sytuacja jedynie hipotetyczna.

W praktyce mamy do czynienia z faktem, że indywidualni zatrudnieni nie odbierają powierzonych im obowiązków jako do części większej całości. Dlatego tak niezmiernie istotna jest funkcja przedsięwzięć, mających na celu podnoszenie poczucia jednostki jako elementu organizacji oraz zwiększenie zakresu identyfikowania się z organizacją.
szkolenie pracowników
Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com

Do takich inicjatyw zalicza się kursy podnoszące kompetencje oraz wszelkie imprezy integracyjne. Najważniejszym, co pojawia się w umyśle typowej osobie na stanowisku menadżerskim, gdy rozmowa schodzi na temat podnoszenia produktywności organizacji, jest lean manufakturing (sprawdź przykłady). Zapraszamy na szkolenie six sigma. Gdybyśmy tego samego rozmówcę poprosili o wyjaśnienie tej kwestii w kilku słowach, najprawdopodobniej jako odpowiedź otrzymalibyśmy wtłoczone nam do głów już za czasów nauki uniwersyteckiej słowa: eliminowanie marnotrawstwa.

W rzeczy samej jest to podawana w publikacjach naukowych definicja, ale wyjaśnia ona tylko niewielki wycinek omawianego procesu. Mało tego samodzielne stosowanie tylko tej części, w praktyce może ukazać skutek odmienny w stosunku do zamierzonego. Aby członkowie organizacji zdawali sobie sprawę z rozmiarze zagadnienia, należałoby skierować ich na profesjonalne szkolenia lean manufacturing.

W tym celu znajdźmy kompetentną jednostkę prowadzącą tego typu edukację wprowadzając do wyszukiwarki internetowej hasło: „szkolenia lean manufacturing” (. Wpiszmy także wyszukiwaną frazę w innej konfiguracji ażeby otrzymać więcej wyswietlonych rekordów, np.: lean manufacturing szkolenia