Łatwy system parkingowy – kilka informacji

Elektroniczny System Obsługi Klientów to idealny sposób na obsługę klientów w większych oddziałach tj. obiekty sportowe, parki zabawy, lodowiska, wyciągi narciarskie, kluby fitness. Naczelnym przeznaczeniem systemu parkingowego w zależności od wymogów jest obliczanie ceny za dostępy, względnie czasu spędzonego w danym miejscu.

Obsługa zachodzi na zasadzie zaliczki, albo debetu, lub złożonej, przedpłata częściowa i kredyty (zobacz pożyczka pod mieszkanie) do wykorzystania usług dodatkowych i w gastronomii. Elektroniczny system obsługi klientów ESOK ma za obowiązek usprawnić i przyspieszyć obsługę klientów, ułatwić sprzedaż usług na podstawie zdefiniowanych taryf (więcej – elektroniczny system kontroli dostępu). ESOK GH upraszcza działalność obiektów o mieszanej budowie i zróżnicowanej aktywności. Transpondery zegarkowe, lub w formie karty gwarantują prędką i bezpieczną obsługę użytkowników przy kasie, obsługę zamków w szafkach, inspekcję pozostałego terminu w czytnikach na obiekcie, a dla monitorującego obiekt, niezliczone możliwości przewodzenia pracownikami i systemami, przez robienie jakiegokolwiek typu statystyk.

parking samochodowy

ESOK GH pozwala skuteczniej zarządzać obiektem, a dzięki obsłudze bezgotówkowej przez transpondery udoskonali obsługę klientów, ograniczając okres obsługi do minimum. System – (sprawdź na przykład system wypożyczalni) parkingowy komponuje się z trzech elementów. Sygnalizatorów zajętych, czy też pustych pozycji, wyświetlaczy LED pokazujących ilość wolnych lokalizacji na parkingu, komputera obserwującego działanie systemu. Misją systemu parkingowego jest ułatwienie znalezienia pustego miejsca na parkingach podziemnych i wielopoziomowych. Na każdym poziomie parkingu zainstalowane są wyświetlacze LED, pokazujące ilość lokalizacji w danym rejonie. Prócz tego nad każdym punktem odnajduje się sygnalizator świetlny, nakierowujący z odległa puste miejsca. Kolor czerwony znamionuje pozycje zajęte, zaś zielony punkty wolne. Na pozycjach dla niepełnosprawnych montowane są odpowiednio światła czerwone, oraz niebieskie. Układ podłączony jest do decyzyjnego komputera, jaki okazuje obecny stan zajętości miejsc, także prowadzi statystyki przepływu aut.

Porównaj – system wypożyczalni.