Jakie wykorzystanie znajdują teraz krótkofalówki?

Wraz z rozwojem sieci komórkowych pojawiło się pytanie, czy byt krótkofalówek nie jest zagrożony. Rzeczywiście tak jest, że za sprawą teraźniejszej telefonii komórkowej można się o wiele prościej porozumiewać z otoczeniem. Praktycznie zasięg sieci komórkowych rozpościera się niemalże nad całą naszą ojczyzną. Wobec tego ważnym wydaje się zapytanie o sens produkcji krótkofalówki.

Continue reading “Jakie wykorzystanie znajdują teraz krótkofalówki?” »

Krótkofalówki

Radiotelefony, określane szerzej jako krótkofalówki, są bardzo charakterystycznymi przyrządami. Ich najważniejszą funkcją jest umożliwianie komunikowania się na odległość. Współcześnie w jakimś stopniu przyrządy te zostały wyparte przez popularne komórki, jednak także w odniesieniu do nich krótkofalówki mają swoje zalety. Ich stosowanie kojarzone jest często z okresem wojen światowych.

Continue reading “Krótkofalówki” »