Korzyści wynikające z wdrażania programów certyfikacji dla firm oraz ich klienteli

Na dzisiejszych, globalnych rynkach działa duża konkurencja. Z tej przyczyny firmy muszą szukać strategii tworzenia nowych sfer działalności, zachowując przedtem istniejące jak też czynić je w wyższym stopniu efektywnymi. Wykorzystanie systemów zarządzania jakością ISO jest coraz bardziej rozpowszechnioną i efektywną strategią osiągania tych celów.

Właściciele firm dochodzą do wniosku, że systemy jakości nie jedynie poprawiają całościową rentowność przedsiębiorstwa, ale także znacznie ugruntowują ich sytuację na rynkach i powiększają zaufanie pośród klientów. Opracowanie i skuteczne zastosowanie systemu jakości jest w ogromnej mierze zależne od rozmiarów przedsiębiorstwa a także zaangażowania ludzi.

Iso 9001
Autor: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Źródło: http://www.flickr.com

System zarządzania jakością ISO – można tutaj znaleźć – (link do strony WWW) może oznaczać znaczne i długofalowe pożytki dla firmy a także jej klientów tj.: podwyższenie prestiżu firmy na rynku lokalnym i krajowym, uruchomienie procesu trwałego doskonalenia działalności, zapewnienie efektywnego transferu informacji o zadaniach jak też ich realizacji.Pozostałe zyski jakie odniesiemy posiadając certyfikat – więcej->- certificator.eu/pl/certifikacja/certyfikat-gost-r.html – systemu zarządzania jakością to: większe zaufanie konsumentów do firmy – pozytyw w działaniach marketingowych, lepsze poznanie wymagań klienta, skrót czasu produkowania wyrobu, oszczędności nakładów materiałowych, zmianę postawy pracobiorców na zgodne z kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa, zadowolenie konsumentów, partnerów i wspólników, wypracowanie struktury odpowiedzialności za wyrób, poprawa dyscypliny budżetowej, wzrost świadomości pracobiorców dotyczącej dążeń firmy, przejrzystość procesów, redukcja kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za towar, poprawienie terminowości usług.

Safety Checklist for Contractors, czyli SCC jest instrumentem do diagnozy systemu bezpieczeństwa i rezultatów uzyskanych przez kontrahentów w tym zakresie. Wykorzystanie SCC znaczy ulepszanie działań z obszaru bezpieczeństwa w organizacji zaangażowanej do zrealizowania niebezpiecznych robót (kliknij tutaj). Certyfikat SCC zapewnia, że niebezpieczna praca będzie przeprowadzana przez fachową firmę z przeszkolonymi pracownikami, z fachowym systemem zarządzania bezpieczeństwem a także poważnym podejściem do kwestii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.