Tajemniczy klient

Badania satysfakcji klientów to kluczowa kwestia dla każdego przedsiębiorcy, który pragnie, by zawsze dawać konsumentom wysoką jakość produktów i usług. Tego gatunku wywiady należy robić regularnie, gdyż nastawienie kupujących musi być cały czas monitorowane, dzięki czemu da się zaprowadzać na bieżąco modyfikacje.

Continue reading “Tajemniczy klient” »

Budżetowanie firmy to bardzo ważny aspekt istnienia przedsiębiorstwa

Kontrola w firmie to teraz bardzo istotna rzecz. Ciężko mieć pewność własnych zysków, jeśli od czasu do czasu nie sprawdzi się, co dokładnie dzieje się z pieniędzmi i jak wywiązują się z zadań poszczególni pracownicy. Reguły kontroli najbezpieczniej jednak przeprowadzić z głową jak również rozsądkiem, bez większych szaleństw. Zbyt ogromny nadzór może bowiem utrudniać wykonywanie codziennych obowiązków, niewłaściwie wpływać na kondycję pracowniczą, co przekłada się z kolei na wyniki firmy. Sprawdzać należy więc jedynie, co jakiś czas, lecz za to wykonać to jak najlepiej. Jak jednak do tego się zabrać? Użyteczne może być tutaj słowa controlling narzędzia.

Continue reading “Budżetowanie firmy to bardzo ważny aspekt istnienia przedsiębiorstwa” »

Otaczający nas monitoring – po co się go montuje i jakie niesie korzyści?

Monitoring to w w dzisiejszych czasach to coraz częstszy standard i można go spotkać niemal wszędzie. Do zadań monitoringu wizyjnego należy dozorowanie terenu, firmy, domu. Aktualnie, montaż takiego monitoringu możliwy jest do wszelkiego rodzaju obiektów. Można go zainstalować nie tylko na przestrzeniach dużych firm bądź instytucji, ale również w niewielkich marketach, domkach jednorodzinnych, na osiedlach, halach produkcyjnych, w restauracji czy hotelach. Czy monitoring faktycznie wpływa na bezpieczeństwo osób i mienia? Czy poza wymienionymi może nieść inne korzyści?

Continue reading “Otaczający nas monitoring – po co się go montuje i jakie niesie korzyści?” »

Nieustanna kontrola i staranie się o europejskie certyfikaty to zabiegi, które pomogą zdobyć oraz utrzymać zaufanie nabywców

Bezpieczeństwo pracowników staje się obecnie dla pracodawców sprawą prawie wagi państwowej. I to nie tylko ze względów czysto prawnych. Jeśli wykwalifikowany pracownik będzie miał w zakładzie pracy zagrażający zdrowiu wypadek, to może doznać uszczerbku nawet jakość produkcji w fabryce, a także jej dobre imię. Stosowanie się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, to nie tylko nieprowokowanie sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu. Aby być pewnym, że zakład spełnia wymogi bezpieczeństwa, trzeba uzyskać odpowiedź aprobującą na pytanie: czy posiadane w zakładzie urządzenia posiadają właściwe certyfikaty?

Continue reading “Nieustanna kontrola i staranie się o europejskie certyfikaty to zabiegi, które pomogą zdobyć oraz utrzymać zaufanie nabywców” »