Problemy z odwołaniem lub spóźnieniem lotu niewpuszczeniem na pokład samolotu – prawa pasażera.

Względem wszystkich przewoźników linii tradycyjnych, niskokosztowych i czarterów obowiązują takie same reguły, bez względu na wartość biletu, klasę podróży i kategorię rezerwacyjną. Gdy przelot zostanie odwołany, przewoźnik musi zapewnić podróżnym jedną z trzech propozycji do wyboru: zwrot pełnego kosztu biletu w okresie tygodnia lub zmianę programu lotu. Może to być zamienny lot w najwcześniejszym możliwym terminie albo lot w innym czasie dogodnym dla podróżnego. Ponadto, podróżującym należy się rekompensata w kwocie od 250 euro w przypadku lotów do 1500 km, przez 400 euro w przypadku lotów na dystansie 1500-3500 km, aż po 600 euro dla podróży odleglejszych.

samolot
Autor: Andrés Nieto Porras
Źródło: http://www.flickr.com

Bez względu na od powodu anulowania lotu linia lotnicza zobowiązana jest zapewnić podróżnym darmową opiekę w czasie, kiedy podróżujący oczekują w porcie lotniczym na alternatywny lot: posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, zakwaterowanie w hotelu i przewóz pomiędzy lotniskiem a miejscem ulokowania. Bezpłatne dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe trenerze (zobacz sprawdź przykłady) możliwość nadania dwóch e-maili . Powinności firm lotniczych w stosunku do podróżujących w razie spóźnienia lotu, polegają na przekazaniu wiadomości o przysługujących im przywilejach i procedurach w przypadku jeżeli przelot jest opóźniony o co najmniej 2 godziny. Podróżni mają w takich sytuacjach prawo do darmowej kurateli, równoważnej jak w przypadku anulowania lotu.

Kiedy spóźnienie wylotu wynosi co najmniej 5 godzin, można odstąpić od umowy. Wówczas za opóźnienie samolotu rekompensata przysługuje w postaci zwrotu pełnego kosztu biletu, w okresie siedmiu dni oraz za wszystkie etapy niezrealizowanej podróży, ale także za etapy już odbyte (nasze dane kontaktowe). Zwłaszcza jeżeli opóźniony lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek zamiarowi związanemu z pierwotnym planem podróży. Pasażer ma także prawo do żądania gwarancji powrotu do pierwotnego miejsca odlotu w najwcześniej możliwym terminie. Gdy podróżni przybędą do punktu docelowego, 3 godziny trenerze (zobacz zobacz więcej) więcej, po pierwotnie przewidzianej przez linie lotnicze godzinie przylotu a opóźnienie lotu jest następstwem wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, to wtedy za spóźnienie samolotu rekompensata nie należy się.