Kim jest aktuariusz i gdzie jest przyjmowany?

Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek zatrudniać w swojej firmie aktuariusza. Wydawać by się mogło, że gdybyśmy pytali przechodniów, czym trudni się taka osoba, niewielu znałoby odpowiedź. Nie jest to niepokojące, ponieważ w Polsce mało jest osób, które wykonują ten zawód. Warto więc przybliżyć sylwetkę aktuariusza.
poczytaj więcej
Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Aktuariusz zastosowuje matematykę w zakładach ubezpieczeniowych. Oblicza on wartość oraz ryzyko inwestycji, sprawdza jaka składka przypada na konkretnego klienta, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne wiadomości. Dodatkowo ustala rezerwę finansową w przypadku za wysokich zobowiązań. Usługi aktuarialne pomagają w stworzeniu rocznego raportu dokumentującego stan portfela ubezpieczeń. Wykonują również wszelkie potrzebne analizy. Z jakich powodów zawód ten jest mniej znany? Głównie z powodu małej liczby ludzi wykonujących go. W Polsce jest tylko kilkuset przedstawicieli. Można więc orzec, że jest to praca elitarna. Jednakże żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie powinno działać bez aktuariusza (przeczytaj więcej). Jest to zapisane w ustawie. Regulacje dotyczą działalności jedynie w zakładach, dlatego też poza tą sferą jest ona dowolna.

Żeby zostać aktuariuszem należy zdać egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego. Jeżeli przebiegnie on pozytywnie, zdający zostaje wpisany do specjalnego rejestru. Oczywiście to nie jedyne wymaganie, dodatkowo >> http://www.emmi.pl/ trzeba mieć wyższe wykształcenie, mieszkać na terenie Polski, nie być wcześniej karanym i posiadać całkowitą zdolność do przeprowadzania czynności prawnych. Każdy aktuariusz musi mieć analityczny umysł oraz doskonale znać matematykę finansową. Aktuariusze pracują także jako konsultanci w dużych przedsiębiorstwach, ponieważ ocena ryzyka jest ważna w każdym procesie decyzyjnym. Tak naprawdę osoba taka niezbędna jest w każdej firmie zajmującej się finansami, dla której ścisła analiza jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania.

Laptop
Autor: Highways Agency
Źródło: http://www.flickr.com

W dzisiejszych czasach wszystko zmienia się bardzo szybko. Prawidłowe przewidywanie zmian i ich dobra analiza są dzisiaj kluczem do sukcesu. Dlatego też usługi aktuarialne są bardzo istotne. Chodzi o to, żeby każda zmiana była przewidywana odpowiednio wcześniej, a działalność mogła się na nią przygotować. Nikt nie poradzi sobie z tym sprawniej niż osoba posiadająca analityczny umysł oraz odpowiednią wiedzę. Dlaczego aktuariusz jest konieczny w towarzystwach ubezpieczeń? To proste. Za pomocą analizowania rynku może dokładnie określić, jakie składki muszą płacić dane jednostki, ocenia również ryzyko. Za jego pomocą wszystko jest zabezpieczone, a firma może poradzić sobie podczas kryzysu. Takie przewidywanie jest niezwykle istotne, dodatkowo podparte obliczeniami, w związku z czym naprawdę warto im zaufać.