Kiedy potrzebuję geodety? Dziennik budowy dla kogoś stawiającego własny dom

Wiele osób przymierzających się do wzniesienia domu zamierza zatrudnić geodetę. Będzie on potrzebny na kilku istotnych etapach budowy domu, i na początku i na końcu inwestycji. Geodeta swoje działania wpisuje do dziennika budowy. Każdy budujący dom musi go mieć.

geodezja wrocław
Autor: Bitterroot
Źródło: http://www.flickr.com
Gdy jesteśmy zainteresowani taką branżą jak geodezja Wrocław raczej nas nie rozczaruje. Zanim damy architektowi rysunek domu, musimy zlecić geodecie przygotowanie mapy do celów projektowych. Geodeta (zobacz geodeta dąbrowa tarnowska) nakreśla na mapie między innymi granice działki, sporządza informacje o położeniu budynków i o tym, jakie ma być ich docelowe przeznaczenie. Gdy przygotowane i zapisane na mapie pomiary terenowe zostaną zaakceptowane przez wydział geodezyjny, mapa uzupełniona zostaje o klauzulę informującą o tym, iż może ona służyć do zrobienia projektu – . Przyjętą mapę trzeba oddać razem z decyzją o warunkach zabudowy architektowi. Architekt musi wziąć pod uwagę granice tego terenu przenosząc projekt na mapę, dołożyć wszelkie istniejące lub planowane obiekty budowlane, pasy zieleni, odprowadzanie ścieków, uzbrojenie terenu i inne ważne punkty. Konieczne jest umieszczenie odległości, w jakich znajdują się poszczególne budynki i wymiarów wszystkich naniesionych elementów. Projekt składa się z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Po zatwierdzeniu projektu pojawia się geodeta Wrocław albo Brzeg mają te same zasady zachowania – zlecamy mu oznaczenie budynku na naszym terenie zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Chodzi o zainstalowanie w podłożu znaków geodezyjnych, jakie określają główne osie domu. Zaznacza się także charakterystyczne punkty domu. Po zamknięciu działań geodezyjnych związanych z wytyczeniem budowy na działce, geodeta (zobacz usługa geodezyjna) Wrocław czy Oleśnica – to bez różnicy – musi dopilnować odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy oraz musi przekazać kierownikowi budowy szkice wytyczenia.

Kiedy budowanie domu już się zakończy, zostanie ostatni krok, jaki musi zrobić ekspert z dziedziny takiej jak geodezja Wrocław i jego tereny pozalewowe czy Namysłów – nieistotne, geodeta robi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przed zaczęciem budowy – więcej nowości. Wyliczenia geodezyjne powinny być wpisane przez geodetę do dziennika budowy.