Jeżeli powinieneś dokonać wyceny rezerwy pracownicze swojej jednostki biznesowej, znajdź trzetelnego aktuariusza

Współcześnie obowiązujące prawo kładzie na właścicieli firm obowiązek dokonania wyceny środków na świadczenia pracownicze. W wypadku, kiedy chce się sporządzić wspomnianą wycenę oraz sporządzić wymagany raport, należy zatrudnić doświadczonego aktuariusza.

Kim jest aktuariusz?

dowiedz się więcej

Aktuariusz jest specjalistą posiadającym bogatą wiedzę i umiejętności z dziedziny matematyki ubezpieczeniowej oraz demografii, jak też duże zdolności logiczne. Specjalista pełniące usługi aktuarialne trudni się szacowaniem ryzyka i wartości podejmowanych inwestycji finansowych, skupiając się głównie na inwestycjach długoterminowych oraz związanych znajdź informacje z wyższym ryzykiem. Aktuariusze zatrudnieni są w zakładach ubezpieczeniowych, jak także w firmach konsultingowych czy w funduszach emerytalnych. Szeroka grupa właścicieli firm styka się z aktuariuszem, jeśli są zmuszeni przeprowadzić wycenę środków na rezerwy pracownicze. Aktuariusze zajmują się także wyceną instrumentów finansowych, jak na przykład opcje.

Jeśli musi się wykonać wycenę rezerw pracowniczych

W wypadku, gdy musi się przeprowadzić kompetentną wycenę rezerw pracowniczych, trzeba odnaleźć biuro proponujące usługi aktuarialne oraz zatrudnić wprawionego aktuariusza, jak np. usługi aktuarialne. Specjalista wykonuje pełną analizę, uwzględniając w niej kondycję finansową zakładu, jak także wydarzenia losowe, założenia biznesowe, dane demograficzne pracujących osób oraz badania. Otrzymany wynik stanowi nie tylko raport, jaki bywa wymagany przez obecne przepisy, ale głównie ważną wskazówkę dla właściciela przedsiębiorstwa, który może wywnioskować z niego, jakie powinności wobec pracowników posiada firma. Raporty aktuarialne muszą zostać sporządzane według obowiązujących standardów KSR 6 lub Międzynarodowego Standardu Rachunkowości.

finanse
Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com
Komu niezbędny staje się aktuariusz?

Znalezieniem aktuariusza muszą wykazać zainteresowanie przedsiębiorcy, którzy stają przed wymogiem wykonania wyceny rezerw pracowniczych, jak też właściciele firm, którzy zamierzają przeprowadzić poważne inwestycje finansowe oraz chcą poznać rokowania dla swoich działań. Usługi aktuariusza są wskazane też przedsiębiorcom, którzy przygotowują się do fuzji czy zyskania nowych wspólników oraz powinni zapoznać się z pełną sytuacją finansową podmiotu.