Jeżeli zaczynasz nową pracę, zobacz na czym polegają obligatoryjne kursy BHP

Jeśli rozpoczynasz pracę w nowej firmie musisz mieć świadomość, iż Twój pracodawca powinien skierować Cię na obligatoryjne kursy BHP. W kursie BHP muszą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska i rodzaju wykonywanych czynności. Zgodnie z normami prawnymi istnieją dwa rodzaje szkoleń BHP: szkolenie wstępne i okresowe. Udział we wstępnym szkoleniu jest warunkiem podjęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika.

Co to oznacza? Pracodawca musi przeprowadzić szkolenie wstępne, przed wydaniem pracownikowi zezwolenia na wykonywanie swoich obowiązków. Dlaczego? W świetle Kodeksu pracy warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie właściwych kwalifikacji oraz umiejętności. Ponadto pracownik musi również znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas kursu wstępnego przeprowadza się instruktaż ogólny i stanowiskowy. Dzięki instruktażowi ogólnemu pracownik może zapoznać się z zapisami prawnymi związanymi z bhp, które są określone w Kodeksie pracy a także w regulaminie pracy, jeśli pracodawca posiada taki dokument. Ponadto w czasie szkolenia każdy słuchacz dowiaduje się, w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy.Kurs nie może trwać krócej niż 90 minut.

Z kolei instruktaż stanowiskowy jest bezpośrednio powiązany z właściwą pracą, którą pracownik będzie wykonywał. Szkolenie jest przeprowadzane na stanowisku pracy pracownika. Podczas szkolenia pracownik dowiaduje się, w jaki sposób powinien wykonywać swoje zadania, tak by zachować zasady bezpieczeństwa. Poznaje zagrożenia, związane ze stanowiskiem, na którym będzie pracował oraz sposoby zapobiegania im. Od czego uzależniony jest czas kursu? Czas menedżerów (zobacz sprawdź) powinien być ustalony na podstawie przygotowania zawodowego pracownika, jego stażu pracy a także rodzaju pracy a także obecnych na stanowisku niebezpieczeństw.Z kolei szkolenia okresowe są przeznaczone dla pracowników uprzednio zatrudnionych. Mają usystematyzować zdobytą wcześniej wiedzę z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracownicy poznają nowe przepisy. Szkolenia mogą być prowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Szczegóły: .

W jaki sposób znaleźć odpowiednią firmę, która poprowadzi szkolenie?

Sprawa jest prosta. Jeśli szukasz firmy szkoleniowej, możesz posłużyć się Internetem, wpisując przykładowo: szkolenia BHP Warszawa. Natychmiast zobaczysz ile masz możliwości w tym obszarze.Jeśli chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi również możesz wspomóc się internetem, wpisując nazwę kursu i wskazaną miejscowość. Jednak bez względu na to, czy planujesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi, czy w Warszawie albo w innym mieście dokładnie sprawdź firmę szkoleniową.

Czy wszyscy muszą uczestniczyć w szkoleniu BHP?

Jest możliwość zwolnienia tylko i wyłącznie ze trenerach (zobacz szczegóły w podanym źródle) okresowego, jeżeli dany pracownik udokumentuje odbycie takiego kursu w czasie od 6-ciu do 12-stu miesięcy wstecz. Należy pamiętać, żetematyka szkoleń powinna być jednaka. Nie istnieje opcja zwolnienia ze szkolenia wstępnego.