Jeśli jesteś przedsiębiorcą, powinieneś być świadom swych obowiązków i ulg, z których można skorzystać. To bardzo istotne!

Działalność gospodarcza w Polsce regulowana jest licznymi przepisami prawnymi i podatkowymi, a obowiązkiem przedsiębiorcy jest poznać je i działać wedle ich reguł. Określone przepisy normują zarówno kwestię płacenia podatków oraz przeprowadzania różnych odliczeń, jak też dokumentowania dokonywanych transakcji czy wykonywania obowiązków odnośnie zatrudnionych pracowników. Warto poznać te przepisy, żeby okazać się pewnym, że postępuje się odpowiednio.

faktura
Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Czy jesteś świadom jak wypisać fakturę vat prawidłowo?

Faktura vat jest rachunkiem wystawianym przez podatnika vat na rzecz klienta nabywającego artykuły albo wykorzystującego usługi.

Ten artykuł jest niesłychanie wciągający? Jeżeli tak, to zobacz także inne polecane (https://mpgold.pl/gdzie-kupic-zloto-inwestycyjne/) treści, gdyż są tak samo ciekawe oraz wciągną Cię kompletnie.

Przepisy wyraźnie regulują, co musi zawierać rzeczony dokument. Faktura vat bywa wystawiana w co najmniej dwóch sztukach, przy czym oryginał jest przeznaczany dla klienta, a sporządzona kopia dla sprzedawcy. Ponadto na fakturze powinna znajdować się adnotacja stwierdzająca dokonanie sprzedaży albo wypełnienia usługi, datę zawarcia, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę oraz sumę podatku, kwotę należności, jak też dane dotyczące przedsiębiorcy i kupującego. W wielu przypadkach wystawia się faktury papierowe, niemniej coraz częściej spotyka się faktury elektroniczne.

Możesz odliczać składki zus, sprawdź, jak to zrobić

Warto wiedzieć, że istnieje szansa przeprowadzenia odliczeń składek zusowskich wpłacanych bezpośrednio na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Przepis ten dotyczy tak i pracowników, jak też przedsiębiorcy. Z informacjami dotyczącymi wysokości składek można zaznajomić się na stronie internetowej zus odliczenia można przeprowadzić tylko w wypadku składek opłaconych.

Nie czekaj, ponieważ jesteśmy tutaj dla Ciebie. Opracowaliśmy szalenie ciekawe wątki. Chcesz się z nimi zaznajomić? Zachęcamy do nowej witryny.

Trzeba także mieć na względzie, że składki można odliczyć tylko w roku ich opłacania, nawet jeżeli dotyczą składek zaległych. Możliwość przeprowadzenia odliczenia nie przechodzi na następny rok.

szefowa
Autor: i Hub
Źródło: http://www.flickr.com
Jesteś szefem? Poznaj obowiązki pracodawcy

Właściciel firmy zatrudniający ludzi ma wobec nich określone obowiązki, które normuje kodeks pracy. Do najistotniejszych obowiązków pracodawcy zaliczamy obowiązek zatrudniania i obowiązek uiszczania o czasie wynagrodzenia za pracę. Pracownicy mogą liczyć ze strony pracodawcy także na bezpłatną profilaktykę zdrowotną, szacunek oraz zachowanie godności w miejscu pracy. Obowiązkiem pracodawcy bywa zagwarantować zatrudnionym osobom jak najlepsze warunki do wykonywania zadań, jak także ewentualność podnoszenia kwalifikacji.