Jakim sposobem bezbłędnie ocenić postawę podwładnego?

Współczesne, dynamiczne tempo życia nie omija organizacji, które muszą być przygotowane na ciągły rozwój. W dobie zmian cywilizacyjnych oraz niezwykle szybkiego rozwoju technologicznego bardzo ważne jest, aby organizacja była elastyczna. W oparciu o to samo kryterium powinni być dobierani pracownicy.

Pracownicy organizacji powinni budować zgrany zespół, by realizować wspólne dla organizacji cele. Ważne jest, żeby posiadali odpowiednie wykształcenie oraz cechy charakteru pozwalające im na pracę w zespole. Obecność tych elementów jest uwidoczniona podczas procesu oceny pracowników. Jest on dostosowywany do wielkości przedsiębiorstwa i preferowanego sposobu oceniania. Może dotyczyć grupowych lub indywidualnych ocen pracowników lub całościowo badać funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Ocena pracowników daje pracodawcy szereg informacji o wykonywaniu powierzonych przez pracodawcę zadań, zachowań personelu oraz cech osobowości, które sprawdzają się lub nie na danych stanowiskach. W zależności od przyjętych przez organizację kryteriów oceniania ocenie mogą podlegać takie aspekty jak profesjonalizm, punktualność, samodzielność w planowaniu i organizowaniu pracy czy morale pracownika (zobacz ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych). W celu zbadania wymienionych elementów, niektóre firmy przeprowadzają rozmowy ze współpracownikami podwładnego oraz sesje coachingowe dla pracownika. Wszystko po to, by najlepiej rozpoznać potencjał podwładnego.

Szara strefa
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Aby ocenianie miało właściwy wymiar ważne jest, żeby odbywało się systematycznie. Spełnia wtedy swoje cele i może pomagać pracodawcy w ukierunkowaniu polityki kadrowej, dostarczaniu wiedzy o pracowniku oraz informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach. Otrzymanie pozytywnych informacji zwrotnych silnie motywuje pracownika. Pracownik, otrzymując informację na temat swojej pracy, może poczuć motywację i chcieć udoskonalać efektywność swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników jest bardzo skuteczna jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeprowadzane oceny okresowe pracowników pomagają pracodawcom i pracownikom. Wnioski, wyciągane z wyników służą pracodawcy w późniejszym przyznawaniu: awansów, nagród, ewentualnych zmian personalnych na stanowiskach oraz doskonalenia kadry. Ocena okresowa pracowników przeprowadzana jest zwykle jeden lub dwa razy w roku. Obok mierzalnych czynników, takich jak wyniki pracy, ocena pracowników ma przynieść również informacje na temat obszarów niemierzalnych, takich jak zadowolenie z pracy, poziom integracji z zespołem, klimat organizacji. Personel powinien być poinformowany przeprowadzanej oceny, a przyjęty przez organizację system oceniania pracowników powinien być jawny i zrozumiały dla wszystkich pracowników.