Jakie uprawnienia należą się cudzoziemcom przy załatwianiu spraw w organach administracji publicznej ?

Dzisiejszy trend podróżowania obywateli różnych narodowości między państwami, choćby w celach zarobkowych powoduje, że w Polsce mieszka coraz więcej osób z innych krajów. W trakcie swojego pobytu w Polce, większa część z nich składa do krajowych urzędów wnioski o azyl. Podania o osiedlenie się czy wnioski o zgodę na zawarcie małżeństwa.

tłumacz przysięgły
Autor: Republic of Korea
Źródło: http://www.flickr.com
Migranci mieszkający w Polsce co najmniej raz w życiu, muszą zetknąć się z organami administracji publicznej, które prowadzą postępowanie o ich istotnych istotnych dla życia sprawach. Zagadnienia rozwiązywane przez osoby zajmujące stanowiska urzędnicze dotyczą legalizacji . Dotyczą również kwestii kwaterunkowych, kwestii podejmowania pracy, spraw korzystania z pomocy społecznej etc. Bezdyskusyjny jest fakt, że obcokrajowcy, przed instytucjami publicznymi posiadają właściwe prawa, które w dużej mierze powielają się z przywilejami przysługującymi obywatelom polskim.

Pomimo tego z uwagi na brak informacji w tym temacie, oraz z nieznajomości czy nawet bardzo słabą znajomość języka polskiego oraz ze względu na ogólną niepewność obcokrajowców co do własnej funkcji w polskim społeczeństwie, nie domagają się oni poszanowania własnych uprawnień. Jednym z głównych przywilejów przysługujących migrantom w łączności z organami administracyjnymi jest uprawnienie do informacji. Prawo do informacji jest rozumiane dość szeroko. Przywilej do informacji polega na obowiązku pracowników instytucji publicznych do informowania obcokrajowców o toku postępowania urzędowej. Przywilej gwarantuje możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy.

Ten link do www pożyczki pod zastaw mieszkania zadziwi Cię niebywale korzystnie. Odkryjesz tam masę drobiazgowych wiadomości. Zatem nie ociągaj się i klikaj!

Urzędy publiczne, mają obowiązek udzielania informacji o należnych środkach odwoławczych od dokumentów zezwalających, wydawanych w toku postępowania. Przywilej do informacji to także przywilej dostępu do informacji publicznej. Przy składaniu dokumentów o wystawienie wizy przez konsula, obcokrajowcy powinni mieć świadomość, że takie podanie może być napisane w języku narodowym osoby składającej wniosek. Natomiast dokumenty służące za potwierdzenie w prowadzonej sprawie o wydanie wizy przez pracownika konsulatu, muszą być już składane wraz z ich przekładem na język polski.

Uwierzytelnianie pism może być wykonane przez specjalistyczne agendy tłumaczeń.

Opublikowane w tym serwisie wiadomości są według Ciebie zbyt skąpe? Jeśli tak, to wejdź na stronę zajęcie komornicze, na której przeczytasz zbliżone zagadnienia.

Oznacza to, że w takim przypadku przetłumaczenie dokumentów – dowodów w sprawie leży w gestii obcokrajowca. Na terytorium Polski, migrantom przysługuje przywilej ochrony. Mogą oni starać się o azyl. W toku prowadzonego postępowania o azyl, cudzoziemcom niezbędny jest tłumacz przysięgły, który musi przetłumaczyć na język polski, wnioski zredagowane w języku obcym. Dopiero w czasie prowadzonej sprawy organ prowadzący, musi zagwarantować nieodpłatną pomoc osoby posługującej się językiem zrozumiałym dla wnioskodawcy. Sprawdź więcej: .

Również decyzja, rezultat przebiegu postępowania, niezbędne komunikaty o sposobie i terminie wniesienia odwołania, muszą być zakomunikowane wnioskodawcy w języku dla niego zrozumiałym oraz pisemnie. Bezpłatny dostęp do tłumacza przysięgłego przysługuje także cudzoziemcowi, w sytuacji gdy ten melduje fakt o fakcie narodzin dziecka lub melduje o śmierci a nie potrafi porozumieć się z pracownikiem urzędu stanu cywilnego ani mową, ani pisemnie.