Jakie kary grożą za posiadanie nielegalnego oprogramowania w firmie i jakie składki ZUS opłaca chlebodawca?

Korzystanie z nielegalnego oprogramowania w przedsiębiorstwie grozi znacznymi konsekwencjami. Za nielegalne oprogramowanie zdoła nam zagrażać grzywna finansowa, ograniczenie wolności, i także odebranie wolności (od trzech miesięcy do pięciu lat). Co więcej za nielegalne, pirackie oprogramowanie zdoła grozić także zarekwirowanie wszelkich narzędzi przestępstwa, takich jak na przykład kompy, laptopy, płyty główne itp., i także zapłata zadośćuczynienia.

oprogramowanie
Autor: http://pixabay.com
Źródło: http://pixabay.com
Jak więc widać kary za nielegalne oprogramowanie w firmie mogą być istotnie wysokie. Nielegalne, pirackie oprogramowanie – (esok) można nadzwyczaj łatwo zidentyfikować, gdyż taki rodzaj oprogramowania nie posiada dobrej dokumentacji, instrukcji obsługi, jest również sporo tańszy od oprogramowania oryginalnego (czym jest legitymacja ubezpieczeniowa). Ponadto numer seryjny nierzadko znajduje się na okładce czy też opakowaniu płyty, zaś na samej płycie w wielu przypadkach znajduje się parę przeróżnych aplikacji. Kategorycznie wskazane jest kupić prawne oprogramowanie, niż łamać prawo, albowiem jak już pierwej nadmieniliśmy sankcje karne, grożące za nielegalne oprogramowanie – (kontrola dostępu) w firmie, są istotnie znaczne.

Pracodawca
Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
Pracodawca winien zadbać nie jedynie o użytkowanie legalnego oprogramowania (jaka jest wysokość grzywny za nielegalne oprogramowanie w firmie). Poza tym pracodawca ma także niemało innych obowiązków. Należałoby chociażby pamiętać o tym, iż legitymacja ubezpieczeniowa została zlikwidowana poprzez ZUS, wobec tego obecnie to pracodawca musi co miesiąc dawać pracownikom określony druk, jaki potwierdza to, że są ubezpieczeni. Druk ten potwierdza, iż składki na ubezpieczenie są odprowadzane. Prócz składek na ubezpieczenie chlebodawca musi odprowadzać również inne rodzaje składek. Pracownicy podlegają także obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, chorobowym, oraz także wypadkowym i rentowym. Takie składki zus pracodawcy są częściowo przez niego opłacane, na przykład składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52 procent, z czego 9,76 procent jest opłacane przez pracodawcę – składki zus pracodawcy – jaka to kwota. Natomiast składka na rentowe ubezpieczenie wynosi 8 procent, z czego aż 6,5 procent finansuje pracodawca.