Jakie działania robi komornik? Jaka jest jego rola? Co trzeba wiedzieć na ten temat?

Głównym celem działań zarządzanych przez komornika jest zdobycie od dłużnika wierzytelności należnych wierzycielowi – są one odzyskiwane z majątku dłużnika. Trzeba przy tym mieć na uwadze to, iż do obowiązków komornika nie należy ocena zasadności długu. W gestii wierzyciela, nie komornika, należy określenie, z czego egzekucja będzie prowadzona. zleceniodawca musi wtedy liczyć się z tym, że otrzyma wiadomość o braku szansy ściągnięcia długu. Co wtedy robić? Jak wyegzekwować dług?

Dług
Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Po pierwsze zleceniodawca musi uświadomić sobie, że komornik (komornikolesno.pl) będzie działał na jego polecenie. Dlatego też należy sobie niezwykle dokładnie uświadomić sprawę ułożenia wniosku egzekucyjnego, opracować właściwą strategię jak ściągnąć dług. Jeśli jako źródło egzekucji pozostanie w nim zaznaczone np. wynagrodzenie dłużnika za pracę, wtedy komornik będzie się zajmował egzekucją w takim właśnie terenie. Gdyby się miało okazać, że dłużnik nie jest pracownikiem w świetle kodeksu pracy, zleceniodawca otrzyma informację o niemożliwości ściągnięcia należności. Im zatem więcej informacji na temat majątku dłużnika posiada zleceniodawca, tym lepiej. Poza tym wierzyciel musi uczestniczyć we wszystkich chwilach postępowania egzekucyjnego – dzięki temu wie co się dzieje i może w odpowiedniej chwili zareagować. Sprawdź co to windykacja długów od osób prywatnych.

Niejednokrotnie może zdarzyć się tak, że niemoc komornika będzie wynikała z faktu,że dłużnik oficjalnie nie ma nic. W tego typu okolicznościach w rachubę wchodzą dwie opcje: przede wszystkim –zdołał przepisać majątek na członka rodziny, po drugie – zaczerpnął przychody z niezbyt legalnych źródeł. Trzeba zatem przeprowadzić research w tej kwestii.

Windykacja długów
Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Jakby się okazało, że dłużnik zdobywa dochody z nie do końca legalnych źródeł, opłaca się go informować, iż sprawą tą zajmie się fiskus. Jeżeli z kolei zacznie wychodzić na jaw pierwsza z wymienionych powyżej opcji, upominający się o dług ma prawo do złożenia tzw. skargi pauliańskiej, której rezultatem może być zniwelowanie przepisywania majątku.

Oprócz tego wierzyciel ma szanse wnieść u komornika wniosek o poszukiwanie majątku zadłużonego. W tej kwestii komornicy okazują się zwykle skuteczniejsi niż w momencie działań takiego typu prowadzonych na własną rękę, gdyż posiadają dostęp do mnóstwa ułatwiających to narzędzi. Te i pozostałe kwestie są dosyć zawiłe, bo pojawia się tu jeszcze na przykład typu jak odzyskać pieniądze od dłużnika.odwiedź projektowanie sieci projektowanie sieciNajlepiej konsultować to ze specjalistami.