Jak zaliczyć egzamin na aktuariusza i zacząć pracę w tym zawodzie?

Praca w fachu aktuariusza zdradza ważność, ponieważ przygotowanie do tego zajęcia nastręcza zdania wielu egzaminów i ogromnej wiedzy. W Polsce jest to zawód mało znany, a profesjonaliści z owej dziedziny pracują w towarzystwach ubezpieczeniowych i przedsiębiorstwach konsultingowych. Żeby zdać stosowne testy, należy mieć dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w zakresie przewinień przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz powinien także przejść dwuletni staż.

aktuariusz
Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Sprawdzian aktuarialny składa się z czterech niezależnych wobec siebie części, mieszczących zakresy matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, matematyki finansowej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to ogromnie poważny, wymagający sporego zaangażowania, jednak równocześnie dostarczający mnóstwo zadowolenia fach.

Aktuariusz zajmuje się kalkulowaniem ryzyka, również wartości obecnej pomysłów finansowych, w szczególności tych długoterminowych, bądź obciążonych ogromnym ryzykiem.

Zaciekawił Cię przedstawiany wpis? Jeśli tak, to przeczytaj także uwagi na temat (http://mlynska12.pl/centrum-konferencyjne/), gdyż one również tyczą się podobnej tematyki.

To specjalista związany przede wszystkim z branżą ubezpieczeniową, reasekuracyjną, funduszy emerytalnych, oraz programów emerytalnych. Dziś, aktuariusz to również biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, zapasy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z dużej wiedzy z zakresu matematyki finansowej, zajmuje się także wyceną jednostek i projektów inwestycyjnych, biznesplanami, a także doradztwem transakcyjnym. Sprawdź: .

Fachowe usługi aktuarialne to obszerny obręb usług dla podmiotów spoza rynku aktuarialnego. Fachowcy z owego zakresu zajmują się problemami związanymi z diagnostyką ryzyka, oceną zobowiązań z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, tematyką planów i funduszy emerytalnych, a też polityką inwestycyjną.

wycena opcji w czasie pracy
Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi aktuarialne to także wyliczanie odpowiedzialności wynikających z tytułu specjalnych, pozapłacowych świadczeń należnych pracownikom. Są to nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, również deputaty węglowe i wiele innych.