Jak zabezpieczać firmę przed ryzykiem na rynku walutowym

Forfaiting i faktoring. Zbliżone działania, inni odbiorcy. Czym się różnią te dwa zagadnienia?

Faktoring to pojęcie jeszcze nie tak znane w naszym kraju, jednak coraz śmielej respektowane przez przedsiębiorców.To przede wszystkim forma finansowania i zapewnienie płynności finansowej, z tej przyczyny sposób działania posiada coraz więcej zwolenników.

w firmie
Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Po pierwsze, gwarantuje firmom środki konieczne do ich funkcjonowania. Z obserwacji wynika, iż faktoring doskonale się sprawdza i w czasach kiedy firmom wiedzie się jak należy, kiedy istnieje konieczność zapewnienia szybkiego zastrzyku gotówki, który umożliwia szybkie wsparcie dynamicznego wzrostu firmy – jak i w sytuacjach gdy firmy mają problemy z utrzymaniem się na rynku. Wielką zaletą jest, iż faktoring to z założenia usługa przeznaczona dla konkretnej sytuacji firmy, specyfiki jej działania, i dlatego szybciej można odpowiadać na problem. Gdy spora część instytucji finansowych zaczyna reagować dosyć niespokojnie, firma faktoringowa w związku, iż bazuje w swoim finansowaniu na należnościach, może pozwolić sobie na większą elastyczność w działaniu, większą „dozę wsparcia” dla firmy, zwłaszcza w kłopotliwych okresach. Firmy, które korzystają z faktoringu po prostu o wiele prościej radzą sobie w trudnych czasach.

wykres walutowy
Autor: Allan Ajifo
Źródło: http://www.flickr.com

Forfaiting natomiast to zakup wierzytelności o średnich i długich terminach wymagalności. Bazuje na umożliwieniu przedsiębiorcy uzyskania środków finansowych w drodze zobowiązania się jednej strony do dostarczenia wierzytelności, a drugiej do zapłaty uzgodnionej ceny z góry. Jest formą operacji finansowania handlu zagranicznego, podczas gdy faktoring obejmuje rynek krajowy, jak międzynarodowy.

Oba te rozwiązania służą jednemu – utrzymaniu płynności finansowej i zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu. A to kwestia najbardziej istotna, gdyż firmowe konto oszczędnościowe służy zabezpieczaniu na wypadek konieczności skorzystania z którejś z omawianych operacji.