W jaki sposób rozumieć nowe zagadnienia mówiące o sferze zatrudnienia oraz nauki? Oto krótki poradnik

Ostatnimi czasy pojawiły się w Polsce nowe zagadnienia, jakie zdecydowanie zmieniły istniejącą rzeczywistość. Obecnie, gdy słyszymy takie nazwy nie jest to dla nas zaskoczeniem, gdyż są one tutaj popularne i występujące w tak wielu miejscach, iż nikogo jednak nie dziwią. Być może jednak należy parę z nich opisać, aby wszystko było jasne.

przemysł
Autor: Takuma Kimura
Źródło: http://www.flickr.com
Na początek park przemysłowy. Jest to wyodrębniony kompleks nieruchomości, w jego skład możemy zaliczyć również nieruchomość, gdzie jest infrastruktura techniczna, jaka pozostała po zamykanym przedsiębiorstwie. Taki park przemysłowy jest tworzone na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jedną ze stron jest jednostka samorządu danego terytorium, która daje możliwości prowadzenia działalności, szczególnie małym i średnim spółkom. To coś innego aniżeli zakład przemysłowy, znany wielu z nas. Innym, dosyć powszechnym, lecz przy tym niezbyt zrozumiałym zagadnieniem jest inkubator przedsiębiorczości.

Powiązany artykuł: miejsce, jakiej celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Zależnie od grupy docelowej możemy wymienić parę szczególnych typów takich miejsc. Ich oferta skierowana jest głównie do początkujących przedsiębiorstw (niewielkie przedsiębiorstwa), które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Ale także do młodych osób oraz studentów lub też do podmiotów ekonomii społecznej. Innym interesującym pojęciem jest park technologiczny. Jest to zespół wyodrębnionych nieruchomości razem z infrastrukturą techniczną. Został on stworzony, żeby z wielką swobodą miał miejsce przepływ informacji oraz technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a właścicielami fi logistyka (szerzej – http://rfid.zone/rfid-w-logistyce) a (zobacz leaderlogistics.pl/logistyka-kontraktowa/) wiązany artykuł:

W takim miejscu często są zakładane inkubatory technologiczne. Nazwa park technologiczny jest tożsama z pozostałymi, jakie są stosowane na całym świecie. Podobne, które napotykamy szczególnie w literaturze, to park naukowy czy park badawczy. Definicyjnie jednak ujmując jest to instytucja zarządzana przez profesjonalistów, ich podstawowym celem jest promocja innowacyjnej kultury oraz konkurencyjności placówek naukowo-badawczych. Park taki zarządza procesem przepływu wiedzy oraz technologi między placówkami naukowymi i przedsiębiorstwami. Pomaga również w powstawaniu i rozwijaniu się firm innowacyjnych, które oferują możliwość inkubacji i wsparcia w procesie tworzenia firm typu spin-off.