Jak przygotować się do wykonania inwentaryzacji?

W ostatnim dniu każdego roku obrotowego właściciel firmy jest zmuszony do dokonania inwentaryzacji składników aktywów oraz pasywów. Wynika to z obowiązku określonego ustawą o

rzetelnej i jasno udokumentowanej sytuacji majątkowej jednostki oraz jej wyniku finansowym.

stos dokumentów
Autor: Dvortygirl
Źródło: http://www.flickr.com
Właściwie każda jednostka powinna dysponować regulaminem inwentaryzacji, który stanowić może część polityki rachunkowej lub odrębną regulację wewnętrzną- łatwa inwentaryzacja majątku. Taki regulamin inwentaryzacji zawierać powinna następujące działy i opisy: zakres inwentaryzacji (dostosowany do specyfiki jednostki), metody dokonywania inwentaryzacji, rodzaje oraz termin inwentaryzacji, sposób porządkowania zadań w tym zakresie, wskazanie pracowników do przeprowadzenia inwentaryzacji łącznie z określeniem odpowiedzialności, zasady opisujące powoływanie komisji inwentaryzacyjnej i grup spisowych, zasady weryfikacji oraz rozliczania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych oraz określenie wzorów dokumentów inwentaryzacyjnych i ich obiegu.

Przedsiębiorca może powierzyć obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji kierownikowi jednostki (z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury). W takiej sytuacji kiedy inwentaryzacja majątku zostanie powierzona innej osobie za jej zgodą należy przekazać odpowiedzialność na piśmie. Aby właściwie przygotować inwentaryzację powinniśmy znać obowiązujące terminy i sprawdzone metody przeprowadzenia inwentaryzacji, które są przewidywane w ustawie.

narada w firmie
Autor: Asamblea Nacional del Ecuador
Źródło: http://www.flickr.com
Oprócz przekazania obowiązku sporządzenia inwentaryzacji kierownikowi jednostki można także skorzystać z innych opcji, np, z usług firmy specjalizującej się w tej dziedzinie, ale także możemy sięgnąć po narzędzia dostępne w internecie. Ewidencja online może pomóc rozwijać firmę za sprawą spisywania procesów związanych z zarządzaniem majątkiem firmy, a następnie ich analizę oraz optymalizację- .