Jak pomóc naturze?

Polska od 89 r. bardzo się zmieniła choć nie zawżdy sobie z tego zdajemy sprawę. Jedną z największych zmian jakie były rezultatem przemian sprzed 25 lat jest moim zdaniem ekologiczna świadomość, i to na wszelkich wykonalnych poziomach.

Począwszy od ogromnych, fabrycznych inwestycji ekologicznych (dla przykładu filtry ograniczające emisję szkodliwych substancji), przez programy modernizacyjne skierowane do mieszkańców dużych miejscowości, (na przykład program subwencji modernizacji starej instalacji grzewczej na w wyższym stopniu ekologiczną).

Każda nasza strona internetowa (http://www.teamoffice.pl/kontakt) zawiera wyłącznie interesujące wiadomości, które zapadną Ci w pamięć na długo, więc bez wahania kliknij również tutaj.

Rzecz jasna same możliwości to trochę zbyt mało, bowiem niezbędne jest dodatkowo zaangażowanie w ekologię indywidualnych osób, co nie jest takie trudne. Wystarcza albowiem sortować odpady.

śmieci
Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

To taka prosta rzecz – wyrzucając coś do kosza jota zastanowienia. Papier do stosownego kubła, plastik do drugiego, nieczystości bio degradowalne w jeszcze inny kubeł. Następnie już tylko na mocy umowy z gminą, nastąpi odbiór odpadów we wskazanych przez harmonogram dniach. I to już cała rzecz z naszej strony. Innym aspektem myślenia ekologicznego jest troska o środowisko w toku remontu. Podobnie jak wcześniej opisane zachowanie ekologiczne (to znaczy segregacja a także przejęcie śmieci z mieszkań) są one normowane regulacjami prawnymi. Inwestor ma obowiązek w ciągu prac budowlanych oraz remontowych gromadzić a po zakończonej inwestycji odstawić odpady poremontowe do PSZOK. Istnieją jednak odpady (http://utylinia.pl) przemysłowe, jakie są znacznie bardziej problematyczne aniżeli gruz. W takich wypadkach istotna jest pomoc profesjonalistów.

Takowym przypadkiem jest usunięcie azbestu. Tymi pracami powinny trudnić się wyspecjalizowane firmy dysponujące wyszkolonymi robotnikami oraz należytym do tego celu ekwipunkiem. Azbest jest tworzywem używanym jeszcze do nie dawna w szerokim zakresie w budownictwie a także gospodarstwach domowych. Na nieszczęście badania dowiodły jego rakotwórcze działanie na organizm człowieka. Konieczne zatem było nie jedynie zaprzestanie fabrykacji obiektów zawierający azbest lecz dodatkowo i jego fizyczne wyeliminowanie ze środowiska człowieka. Jest to tak poważny temat, że inwestorzy mogą liczyć na subwencję z funduszy rządowych na jego usunięcie.