Jak musi wyglądać magazyn? Czym się powinien odznaczać, żeby można było w nim przechowywać różne rzeczy

Budynki magazynów powinny być z całą pewnością murowane i odporne na ogień. Podłogi muszą być odporne na oddziaływanie przechowywanych w magazynach materiałów. Przy tym powinny się charakteryzować sporą trwałością na uszkodzenia mechaniczne, gdyż powstała nierówność powoduje utrudniony ruch maszyn służących do przewożenia i poruszanie się osób tam pracujących. Dobrze jest jeśli podłogi tworzą jeden poziom, to znaczy nie może tam być żadnych progów, stopni albo pochylni.

duży magazyn
Źródło: http://www.flickr.com
Szerokość drzwi powinna być dostosowana do typu używanych środków transportu i organizacji ruchu.

Kiedy stwierdzisz, że ten artykuł jest interesujący, kliknij na odsyłacz do strony, który posiada fascynujące dane na omawiany wątek – będą one na pewno interesujące.

Czym dodatkowo powinien się charakteryzować idealny magazyn? W każdym pomieszczeniu muszą znajdować się czytelne tablice, które określają dopuszczalne obciążenie stropów na jeden metr kwadratowy. Ściany i sufity powinny być odporne na działanie przechowywanych substancji, a także jak w przypadku podłogi, proste do odkurzania oraz zmywania. Okna powinny być właściwie zabezpieczone przed kradzieżą. Stosunek powierzchni przeszklonej do powierzchni podłogi powinien liczyć co najmniej jeden do dwunastu.

Oświetlenie dziennie to nie wszystko, oprócz tego musi być fajne kliknij i sprawdź również oświetlenie sztuczne. Natomiast w miejscach trzymania drobnych części, jak również tam, gdzie trzeba odczytywać etykiety powinno się zamontować dodatkowe lampy. W magazynach musi znajdować się właściwa wentylacja. Najlepsza jest naturalna, dobrze sprawdzi się też grawitacyjna, tam gdzie nie trzyma się substancji niebezpiecznych. Temperatura w magazynie zależy od rodzaju znajdujących się tam materiałów. Rodzaj ogrzewania powinien odpowiadać przepisom o ochronie przeciwpożarowej.

Wskazane jest, aby magazyn posiadał instalację wodną i kanalizacyjną. W magazynach chemikaliów niebezpiecznych instalacje tego typu są obostrzone różnymi przepisami. Instalacja elektryczna powinna być odpowiednia do przechowywania materiałów. Wyjątkowe wymagania określają przepisy co do instalacji w tego typu pomieszczeniach substancji wybuchowych i łatwo palnych. Pamiętać należy, że jeżeli zdecydowaliśmy się na wynajem powierzchni magazynowej albo wynajem hali produkcyjnej, to należy sprawdzić te kwestie, by to miejsce faktycznie spełniało wszystkie wymagania.