Jak chronić swoją własność intelektualną przed nieuczciwymi czynnościami konkurencji?

W danej chwili mnóstwo ludzi próbuje zarobić środki pieniężne w nieuczciwy sposób. Obecnie często słychać o przypadkach wykradania koncepcji, wytwarzania takich samych rzeczy lub bazowania na dobrze znanej marce.

Dlatego zwalczanie nieuczciwej konkurencji z każdym rokiem przybiera na znaczeniu.
fotografia
Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Należy zatem (zobacz zweryfikuj te opinie) dbać o własne prawa autorskie ochrona winna mieć swój początek już w czasie zatrudniania własnych pracowników. Wielokrotnie słyszymy o przypadkach kradzieży koncepcji przez ludzi pracujących w konkretnej firmie. Starczy zwykłym aparatem z komórki zrobić potrzebne zdjęcia, by wprowadzić na rynek podpatrzone fasony. Nie tylko wynalazki są kopiowane. Własność intelektualna również jest obiektem kradzieży. Odnosi się do dzieł ludzkiego umysłu: wynalazków, utworów artystycznych i literackich i nazw, obrazów, symboli oraz fasonów wykorzystywanych w biznesie. Obejmuje ona dzieła mające zastosowanie dla celów działalności gospodarczej, czy także dzieła będące elementem praw autorskich. Własność intelektualna obejmuje prawa autorskie ochrona powinna przeto odbyć się na drodze rejestracji. O nadanie patentu na wynalazek należy się udać do właściwego Urzędu Patentowego w danym kraju. Należy wówczas sprawdzić, czy wynalazek, towar (polecamy zapraszam tutaj…) towarowy bądź wzór użytkowy spełnia wymogi otrzymania prawa wyłącznego. Po otrzymaniu takiego prawa otrzymuje się wyłączność używania danego rozwiązania bądź znakowania przez konkretny czas.

dokumentacja patentowa
Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com

Patent trwa 20 lat ale prawo ochronne na znak towarowy oraz wzór użytkowy obejmuje 10 lat z możliwością wydłużenia czasu na dalsze lata. Niestety otrzymanie patentu jest związane z poniesieniem pewnych wydatków. Jednak jest to bardzo skuteczny sposób na zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Mając zabezpieczony przez prawo znak towarowy, markę lub inne koncepcje i produkty w każdej chwili da się wejść na drogę sądową i domagać się zwrócenia kosztów poniesionych przez nieuczciwe działania.

Warto zatem w idealny sposób zabezpieczać własną własność intelektualną i przemysłową. Tylko w ten sposób efektywnie zwalczy się nieetyczną działalność konkurencji.