Jak zatrudnić załogę kierującą w firmie

Kierowanie firmą nie jest łatwym obowiązkiem, wymaga specjalistycznej wiedzy oraz praktyki z zakresu zarządzania, ekonomii jak też logistyki. Osoba zajmująca stanowisko kierownicze powinna także posiadać zdolności przywódcze i organizacyjne. Studenci ekonomii już na pierwszym roku dowiadują się, iż znakomity manager może kierować każdą firmą. Jest to prawda, acz rzecz jasna znajomość specyfiki zakładu, jakim ma się zarządzać jest dodatkową zaletą.

pracownicy
Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Menadżer nie musi być posiadaczem przedsiębiorstwa. Często jest to najęty profesjonalista który ma do przeprowadzenia konkretne zadanie, maksymalizacje zysku przedsiębiorstwa poprzez różnorodne działania jak też bieżące zarządzanie firmą. Zatrudnienie profesjonalisty wiąże się z podpisaniem umowy. Z punktu widzenia prawnego układ taki podobny jest do umowy zlecenia. Rozstrzygnięcia NSA jasno uściślają, że umowa ta ma charakter cywilny podobny do umowy zlecenia, posiada jednak dużo szerszy zakres. Jednym z kłopotów jakie stoją przed stronami umowy są podatki.

Kontrakt menedżerski z VAT często stosuje się w przypadku gdy umowa wspomniana parafowana jest z podmiotem gospodarczym, wówczas traktuje się taką umowę jak zwykłą usługę (podobnie jak zleca się usługi rachunkowe obcej firmie). Trzeba za taką usługę zapłacić stosowny podatek (czytaj też podatnik). Kontrakt (zobacz zus odsetki) menedżerski z VAT oprócz określenia stawki podatku zawiera także inne regulacje, między innymi wachlarz obowiązków jak też praw menadżera, sposoby oceny pracy oraz inne, często szczegółowe wyjścia.

pracownicy
Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
Co zrozumiałe nie będzie to umowa podlegająca Kodeksowi Pracy, nie stosują się zatem wprost jego przepisy do tego typu umów, jednak nic nie ma na przeszkodzie żeby kontrakt menedżerski z VAT mieścił regulacje analogiczne (przykładowo długość urlopu lub ekwiwalent za urlop wypoczynkowy sprecyzowany w sposób odpowiadający obydwu stronom umowy). Umowa wspomniana standardowo zawiera klauzulę o zakazie konkurencji. Obliguje ona managera w zamian za nieco wyższe pobory czy inne przywileje do niezatrudniania się u konkurencji przez określony czas (najczęściej 5 lat) po ustaniu kontraktu. Zabezpiecza to przedsiębiorstwo przed wykorzystaniem informacji jakie mógłby posiadać manager. Szczegółowe informacje pozyskasz z .