Gdzie bezpiecznie lokować oszczędności?

Autor: materiały prasowe
Najnowsza sprawa z udziałem nieuczciwej firmy inwestycyjnej z Pomorza uświadomiła społeczeństwu, że nie można składać pieniędzy w nieznanych rękach. Ten kryzys zaufania do prywatnej inicjatywy powoduje, że częściej wybierane stają się formy pomnażania pieniędzy gwarantowane przez rząd.

I ja też zalecam wszystkim tę formę powiększania gotówki. Stopa zarobku jest dość niska, a zysk – rezerwy24.pl/biuro_aktuarialne – dostaje się po kilku latach, ale jednak jest to bezpieczna działalność pieniężna nie obarczona możliwością oszustwa i zniknięcia włożonych środków. Zaprezentuję teraz 3 ciekawe formy inwestowania. Najpierw omówię obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe są dokumentami, emitowanymi przez Rząd w celu zrównoważenia deficytu finansów. Naszemu krajowi ruina nie grozi, zatem obywatele mogą spać spokojnie, czekając na zysk. Rada Ministrów planuje raz na pewien czas następne emisje papierów wartościowych. Możliwe są różne daty wykupu – najmniejszy okres to dwa lata, najdłuższy to dziesięć lat. Oprocentowanie jest zależne właśnie od tych ustaleń. Indywidualnych inwestorów zajmuje określony rodzaj dokumentu – obligacje oszczędnościowe. Obligacje rynkowe są przeznaczone dla biznesu i banków. Obligacje skarbowe są dopuszczone do obrotu rynkowego, to znaczy, że da się je odsprzedać.

Gpwcatalyst - obligacje skarbowe
Źródło: Gpwcatalyst.pl

Obligacje komunalne są drukowane przez władze lokalne i przez nie zabezpieczane. W ostatnich latach da się zauważyć mocną tendencję kredytową polskich miast, stąd podaż aktów jest całkiem duża. Inwestor, który zakupił obligacje komunalne, gratis dostaje w pakiecie zadowolenie. Miło jest popatrzeć np. na chodnik albo na szpital, wzniesiony za nasz kredyt, prawda?

kolejnym dokumentem wartościowym, którym chciałem się dziś zająć, są listy zastawne. Nie są emitowane przez urzędy publiczne. Drukują je i handlują nimi banki hipoteczne. Mają miejsce w moim poradniku dlatego, że listy zastawne publiczne są gwarantowane przez instytucje państwowe, takie jak NBP czy MF.