Kariera informatyka

Informatyk to człowiek, która na brak ofert na zrealizowanie kariery nie może być niezadowolona. Jest to w w kraju obecnie najlepiej płatny zawód. A każda firma bez względu na jej profil ma swoich strukturach, dział IT. Na rynku powstaje się także wiele agencji interaktywnych, reklamowych czy firm SEO, w których pracę znajdzie również programista.

Continue reading “Kariera informatyka” »

Księgi rachunkowe jako skrupulatne ewidencjonowanie

Otwarcie ksiąg rachunkowych dla podatników wiodących ewidencję uproszczoną jest zawiłą operacją. Dlatego trzeba odpowiednio wcześniej zacząć przygotowania do takiego procesu. Księgi rachunkowe powinny prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, oraz spółdzielnie socjalne. Ustawa uznaje jednak możność polecenia prowadzenia ksiąg rachunkowych drugim osobom.

Continue reading “Księgi rachunkowe jako skrupulatne ewidencjonowanie” »

Czy warto regularnie badać poziom obsługi klienta

Niezawodna obsługa klienta to dziś podstawa w każdej branży. Największe znacznie ma jednak w sektorze handlu. W tym wypadku konsumenci są najbardziej wymagający i żądają obsługi na najwyższym poziomie. Poza tym należy wspomnieć, że jest niezwykle ważny element w budowaniu marki.

Continue reading “Czy warto regularnie badać poziom obsługi klienta” »

Czy jest możliwe efektywne egzekwowanie zaległości od dłużników?

W gospodarce rynkowej, w funkcjonowanie przedsiębiorstw wpisane jest pewne ryzyko, które jest przyczyną ogromnej płynności tych przedsiębiorstw. Jedne powstają w miejsce drugich. Zazwyczaj taka sytuacja jest następstwem niewypłacalności podmiotów gospodarczych.

Continue reading “Czy jest możliwe efektywne egzekwowanie zaległości od dłużników?” »

Prawo autorskie wciąż powinno okazać się przestrzegane

Rzecznik patentowy może nam wszystko dokładnie wyjaśnić
Gdy udało nam się opracować coś nowego, zrobić coś czego jeszcze nikt do tej chwili nie wymyślił, to pragniemy mieć jedyne prawo do danej rzeczy i chcemy mieć pewność, że nikt inny nie będzie się kreował na jej twórcę. Przez to właśnie musimy opisać nasz pomysł oraz powiadomić o tym instytucję, która oceni, czy rzeczywiście nic takiego jeszcze nie powstało.

Continue reading “Prawo autorskie wciąż powinno okazać się przestrzegane” »