Faktoring – innowacyjne nastawienie do zarządzania swoim biznesem

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej. Łączy się to z wizją samodzielności oraz większych zarobków. Zdarza się natomiast tak, że zbyt szybko założony albo nieprzemyślany biznes napotka się z trudnościami ekonomicznymi. Sprawdzonym wyjściem może okazać się faktoring.

spotkanie biznesowe
Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Założenie firmy wydaje się być proste i pełne benefitów. Własnoręczne zarządzanie czasem, większa dowolność w ustalaniu dni wolnych, możliwość na godziwe zarobki, a ponadto szereg innych usprawnień, jak firmowe zakupy na fakturę VAT czy doliczane w koszty wydatków, takich jak: dieta w podróży służbowej. Jednak zanim zdecydujemy się na swoją działalność trzeba się zorganizować, aby uniknąć zaskakujących kłopotów. Więcej na

Nierzadko na wstępie występuje problem płynności gotówki, następujący, np. z braku terminowych wpływów od klientów. W takiej sytuacji jednym z rozwiązań może być faktoring. Żeby lepiej poznać to zjawisko trzeba zaglądnąć do Internetu. Szczegółowe informacje uzyskamy, jeśli w wyszukiwarkę wpiszemy zwrot „faktoring definicja” . Z wyników dowiemy się, że zwrot ten wyraża jedną z opcji finansowania działalności firm, które utraciły wpływy poprzez nierzetelnych klientów bądź mają datę płatności w przyszłości. Z pewnością jest to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy mają kłopoty z opłaceniem codziennych wydatków.

prowadzenie firmy
Autor: Kārlis Dambrāns
Źródło: http://www.flickr.com
Po wpisaniu sformułowania „factoring definicja” dowiemy się też, że dzięki zjawisku faktoringu działalność gospodarcza uzyskuje środki pieniężne wcześniej niż określa data zapadalności wierzytelności handlowych. Dzięki temu przedsiębiorca, który zdecydował się na założenie firmy i ma problemy pieniężne nie musi czekać na spłatę wierzytelności od dłużnika. Faktoring wspiera zachować sprawność finansową w przedsiębiorstwie przez możliwość wyboru liczby wierzytelności, a też terminu ich sprzedaży zewnętrznej instytucji.

Jak sądzisz? Czy znajdziesz dane na przedstawiany wątek? Z pewnością tak – przejdź po tym linku oraz odszukaj informacje tutaj.

Wyróżniamy trzy strony w procesie factoringu: faktoranta, czyli przedsiębiorcę, który wystawia faktury, dłużnika, któremu te faktury na dane towary i usługi są wydawane oraz faktora – profesjonalną instytucję finansową, która świadczy usługi factoringowe, nabywając od faktoranta wystawione faktury.