ERP – inteligentny zarządca

Niemal każda znacząca organizacja, niezależnie od tego, czy jest to przedsiębiorstwo, urząd lub inna instytucja, jest wykorzystuje w swej pracy oprogramowanie erp, które jest doskonałym narzędziem usprawniającym zarządzanie w różnych obszarach, niekiedy istotnych dla ich sprawnego działania. Tak więc programy te mogą obsługiwać procesy zachodzące w księgowości, finansach, kadrach i płacach, mogą zajmować się technicznym przygotowaniem produkcji oraz jej sterowaniem, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, pełnym procesem sprzedaży oraz logistyką i zarządzaniem jakością.

komputery
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Wszystko to zależnie od od organizacji, w jakiej są wdrażane, jej specyfiki, stopnia skomplikowania procesów biznesowych, jakie w niej zachodzą i wielkości danej firmy czy instytucji. W firmach, w których przeprowadza się wiele operacji finansowych, na pewno rozbudowane będą moduły powiązane z księgowością i finansami, z kolei w organizacjach zatrudniających dużą liczbę pracowników istotne znaczenie będą miały moduły usprawniające zarządzanie kadrami.

Wiele czynności w systemach zachodzi w sposób automatyczny, co pozwala oszczędzać czas, a co za tym idzie koszty funkcjonowania firmy. Systemy ERP ułatwiają synchronizację przepływu danych między określonymi działami w firmie i przez to usprawniają i skracają proces podejmowania decyzji. Przy ich wykorzystaniu można zapewnić duży poziom bezpieczeństwa i ochronę danych wrażliwych dzięki temu, że wykorzystują nowoczesne, zaawansowane techniki nadawania uprawnień. Wdrażanie systemu ERP jest oczywiście długim i złożonym procesem.

Dostawca systemu musi najpierw przeprowadzić odpowiednie badania w firmie, które ułatwią określenie obszarów, gdzie wdrożenie systemu przyniesie wymierne, oczekiwane korzyści, a także zdefiniować parametry, za pomocą których będzie to mierzone. Z tego względu praktycznie każda implementacja jest specyficzna i „skrojona na miarę” klienta. Jeśli za pomocą danych narzędzi chcemy osiągnąć postawione cele, następuje proces instalacji systemu, który musi uwzględnić techniczne możliwości klienta, a często wiąże się też z zakupem nowego sprzętu.

Po instalacji mamy fazę testów, która powinna dać pewność prawidłowego funkcjonowania systemu. Zakończony proces implementacji z reguły nie kończy współpracy klienta z dostawcą. Najczęściej współpracują nadal i dostawca prowadzi opiekę nad funkcjonującym systemem, dostarcza do niego up-grady, nowe regulacje prawne itp.