Ekwiwalent za czyszczenie odzieży roboczej oraz skierowanie na badania lekarskie – co dobrze jest mieć na uwadze?

Na pracodawcy, ale także na zatrudnionym, ciąży wiele obowiązków. Wśród nich wskazać trzeba ekwiwalenty dotyczące odzieży roboczej oraz badania lekarskie. Swoistość niektórych stanowisk wiąże się z tym, że pracownik nie wykonuje swojej pracy we własnej odzieży. Chodzi o to, by uniknąć jego zniszczenia czy też zabrudzenia.

pracodawca
Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
Pracodawca powinien zapewnić zatrudnionemu ubranie i obuwie robocze zawsze w tego typu sytuacji Jest to obowiązek, który wynika z norm bhp i warunków pracy w danym zakładzie. W pewnych okolicznościach to pracownik może zapewnić sobie określoną odzież – wtedy jest uprawniony do określonych ekwiwalentów w związku z tym. Po pierwsze przysługuje pracownikowi rekompensata kosztów związanych z zakupem odzieży i obuwa. Zwrot będzie równy tyle, ile cena nabytych produktów. Pracownikowi przysługuje prawo do ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Chodzi tu o sytuację, w której to na zatrudnionym spoczywa obowiązek prania i czyszczenia odzieży roboczej przeznaczonej do wykonywania danej pracy. Ekwiwalent za czyszczenie odzieży roboczej będzie wynosił tyle, ile kosztuje orientacyjnie usługa w pralni lub pranie w domu (zużycie wody, prądu, czy proszku do prania). Jak wygląda wysokość składek ZUS? Otóż, jeśli ekwiwalent jest wypłacany na podstawie norm prawa pracy to świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość składek ZUS także go nie obejmuje – wysokość składek zus.

na zdrowie
Autor: Wellness GM
Źródło: http://www.flickr.com
Warto podkreślić, że skierowanie na badania pracownika przez zatrudniającego jest obowiązkowe, jeśli zatrudniony przekazał informację, że nie jest w stanie wykonywać dotychczasowych obowiązków pracowniczych – skąd mam wziąć skierowanie na badania. Osoby zatrudniane do pracy powinny poddać się badaniom wstępnym. Skierowanie na badania wymagane jest również w ramach okresowych kontroli, o których częstotliwości decyduje lekarz. Zatrudniony musi także pojawiać się na badaniach kontrolnych, jeżeli jego schorzenie trwa ponad 30 dni. Każdy pracownik (sprawdź promocje na ocena ryzyka zawodowego na stanowisku spawacza) może wnioskować o badania końcowe, jeśli pracował na stanowisku pracy, które niekorzystnie wpływało na jego stan zdrowia. Rezultat takiego badania będzie miał znaczenie dla określenia, czy mamy do czynienia z chorobą zawodową.