Egzekucja z żądań na rachunkach bankowych dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego trasata dokonane jest z momentem doręczenia placówce bankowej zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobligowany będzie zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela skrupulatnie numeru rachunku bankowego. Starcza więc informacja wierzyciela, iż dłużnik może w konkretnym banku posiadać rachunek .

Najlepiej więc wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał kilka znanych banków. Duplikat zajęć egzekutor wręcza dodatkowo wierzycielowi. Bank zobowiązany jest odpowiedzieć na zajęcie egzekutorowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, wypłacić komornikowi zajętą wierzytelność, i wskazać potencjalne przyczyny braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług
Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta jest do wysokości roszczenia głównego wraz z odsetkami oraz wszelkimi wydatkami powstałymi w przebiegu procesu jak też egzekucji. Kiedy na rachunku bankowym mieści się suma przewyższająca sumę zajęcia, Wrocław (polecamy https://www.forsel.pl/terminale-platnicze/) wypłaci dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają sumy określone na pokrycie kredytu bankowego, potencjalnych opłat sztywnych za prowadzenie rachunku, sum określonych na pokrycie powstałego debetu. Ponadto nie podlegają zajęciu kwoty spieniężone dłużnikowi za honorarium za pracę, podatki i inne podatki publiczne. Więcej na

W praktyce zdarza się, że suma zapłaty za pracę trasata już po odliczeniu, zajmowana jest na rachunku bankowym. Zdarzają się więc sytuacje, iż 100 % uposażenia trasata podlega egzekucji. W takim wypadku u chlebodawcy dłużnik może złożyć oświadczenie z podaniem o wypłatę potrąconego uposażenia do rąk własnych, po czym skierować podanie do egzekutora o umorzenie egzekucji w zakresie uposażenia za pracę znajdującego się na rachunku bankowym. Zobacz

Analogiczną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela bo w praktyce egzekutor zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, tylko na wniosek wierzyciela. W innym razie służy trasatowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym przypadku korzystna być może ugoda z dłużnikiem.

Mamy nadzieję, że ten wpis Ci się podoba. Jeżeli tak, to na tej witrynie (https://www.pomocdrogowa24h.sos.pl/pomoc-drogowa-bielany-wroclawskie) można przeczytać kolejne ciekawe informacje. Napisz o swych wrażeniach.

W przypadku gdy z trasatem nie zdołamy się dogadać, pozostaje na jakiej można naszą wierzytelność scedować.