Egzekucja kredyty na rachunku bankowym dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego trasata wykonane zostaje z momentem doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązany będzie zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Wystarcza więc wiedza wierzyciela, iż dłużnik może w danym banku mieć rachunek bankowy.

Najlepiej więc wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał parę najpopularniejszych banków. Duplikat zajęć komornik doręcza także wierzycielowi. Bank zobowiązany jest odpowiedzieć na zajęcie egzekutorowi czy prowadzi rachunek bankowy dłużnika, zrealizować egzekutorowi zajętą wierzytelność, a także wskazać potencjalne przyczyny braku możliwości wypłaty środków pieniężnych.

Dług
Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą jest do wielkości roszczenia głównego razem z odsetkami a także wszelkimi wydatkami powstałymi w przebiegu procesu jak też egzekucji. Kiedy na rachunku bankowym znajduje się suma przekraczająca kwotę zajęcia, firm (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-hipoteczny) wypłaci trasatowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają sumy określone na pokrycie kredytu bankowego, możliwych opłat sztywnych za prowadzenie rachunku, sum określonych na pokrycie powstałego debetu. Mało tego nie podlegają zajęciu kwoty wypłacone trasatowi za uposażenie za pracę, taksy jak też dalsze podatki publiczne.

W praktyce zdarza się, że kwota zapłaty za pracę trasata już po potrąceniu, zajmowana jest na rachunku bankowym.

Kiedy czytasz o zawierającej fascynującą Ciebie treść nowej witrynie, to w pierwszej kolejności zweryfikuj info odnośnie źródeł, z których pobiera ona dane.

Zdarzają się więc wypadki, iż 100 procent uposażenia trasata podlega egzekucji. W takim przypadku u chlebodawcy trasat może złożyć oświadczenie z podaniem o wypłatę potrąconego wynagrodzenia do rąk własnych, następnie skierować prośbę do komornika o powstrzymanie egzekucji w zakresie uposażenia za pracę na rachunku .

Podobną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela ponieważ w praktyce komornik zareaguje umorzeniem jak wyżej, jedynie na wniosek wierzyciela. W innym wypadku służy dłużnikowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym przypadku pożądana być może ugoda z dłużnikiem. W przypadku kiedy z trasatem nie zdołamy się dogadać, zostaje giełda długów na jakiej możemy nasze wierzytelności scedować.