Jak przygotować się do wykonania inwentaryzacji?

W ostatnim dniu każdego roku obrotowego właściciel firmy jest zmuszony do dokonania inwentaryzacji składników aktywów oraz pasywów. Wynika to z obowiązku określonego ustawą o

rzetelnej i jasno udokumentowanej sytuacji majątkowej jednostki oraz jej wyniku finansowym.
Continue reading “Jak przygotować się do wykonania inwentaryzacji?” »