Czym zajmuje się aktuariusz i jak nim się stać?

We współczesnych czasach jest niezwykle dużo nowoczesnych zawodów. Zasadniczo mało kogo ciekawi kwestia, iż ktoś pracuje spędzając czas w mediach społecznościowych. Są również inne różne zawody, które wytworzyły się przez potrzeby obecnych czasów. Jednym z takich zawodów jest aktuariusz, zajmujący się specjalistycznym funkcjonowaniem na rynku matematyki finansowej oraz ubezpieczeniowej. Zwykle jest zatrudniany przez agencje ubezpieczeniowe.

szczegóły oferty
Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Jego funkcjonowanie działa w ten sposób, iż używa on rachunek prawdopodobieństwa, by sprawdzić ryzyko konkretnych wypadków oraz wysokość składek ubezpieczeniowych. Kolejnym zadaniem aktuariusza jest oszacowanie wielkości rezerw finansowych oraz sporządza tablice wymieralności. By mieć sposobność prowadzić usługi aktuarialne (polecamy na stronie), należy rewelacyjnie umieć rachunek prawdopodobieństwa, matematykę finansową, statystyki, demografię oraz parę branż, przede wszystkim ubezpieczeniowych. Oprócz agencji ubezpieczeniowych aktuariusz może pracy także w innych przedsiębiorstwach, w których potrzeba specjalistów oceniających niebezpieczeństwo finansowe.

rachunki, finanse

Do podstawowych zadań aktuariusza przynależą na przykład ustalanie wysokości środków ubezpieczeniowych, dozorowanie dobytku tych zasobów i wyliczenie pułapu wiarygodności konkretnego klienta. Szacuje on także sumę środków własnych. Oprócz tego aktuariusz zajmuje się także wycenianiem różnych kwestii ubezpieczeniowych, takich jak przykładowo profil zyskowności i szacowaniem konkretnych danych ubezpieczenia. Do kolejnych funkcji należą także kalkulowanie stopnia ryzyka ubezpieczeniowego. Oblicza składki, koszty usługi, stopy procentowe.

Aktuariusz ma możliwość pracować także w firmach związanych z funduszami emerytalnymi, w których oblicza aktywa, roczne plany oraz sumę konkretnych składek emerytalnych. Najprościej powiedzieć, że podstawowym atrybutem aktuariusza jest szacowanie ryzyka. By zostać aktuariuszem należy skończyć konkretne studia, przejść egzamin na aktuariusza i przebrnąć przez dwuletnie praktyki pod kierownictwem doświadczonego aktuariusza. Sam test (testy kompetencji) na aktuariusza złożony jest z czterech etapów. Pełną listę profesjonalnych aktuariuszy da się zobaczyć na portalu internetowych Komisji Nadzoru Finansowego.