Czym się różni prawnik od radcy prawnego? Jakie istnieją różnice między jednym, jak i drugim zawodem?

Prawnik i radca prawny to dwa inne zawody, świadczą więc całkiem innego rodzaju usługi. Chociaż ostatnimi czasy możemy dostrzec mniejsze różnice pomiędzy tymi dwoma zawodami, to jednakże one występują i mają znaczenie dla przeciętnej osoby. Tak czasem jest, że pojawia się jakiś problem prawny oraz tak naprawdę nie wiemy, do którego specjalisty się w z nim zwrócić. Mamy w związku z tym do wyboru adwokata, radce prawnego lub notariusza.

sąd
Źródło: foter.com

Wykonywanie zawodu prawnika streszcza ustawa prawo (zobacz zwalczanie nieuczciwej konkurencji) o adwokaturze. To właśnie na jej podstawie może istnieć i funkcjonować samorząd adwokacki, robione są egzaminy na aplikacje, jak też prawnicy są w stanie prowadzić swoją działalność gospodarczą, przykładowo prawnik (polecamy zakładanie spółek) Warszawa. W zgodzie z taką ustawą zawód taki polega na świadczeniu pomocy prawnej, czyli na dawaniu porad natury prawnej, wyrażaniu opinii prawnych czy robieniu projektów aktów prawnych. Jeśli chodzi o radcę prawnego, to zasady wykonywania tego zawodu reguluje też odrębna ustawa. Tak jak mówi definicja zawarta w jednym z punktów wykonywanie tego zawody polega na dawaniu pomocy prawnej. Jednak istnieje duża różnica między działaniem adwokata a radcy prawnego, gdyż ten drugi nie powinien pracować jako obrońca w kwestiach karnych i karnoskarbowych. Należy również mieć świadomość, iż w tej sytuacji pomoc natury prawnej opisywana jest jako udzielanie porad, sporządzanie opinii, przygotowywanie aktów prawnych albo występowanie przed sądami i urzędami. Zakres kompetencji radcy jest w związku z tym dość duży, nie dziwi więc, że istnieje sporo miejsc, gdzie możemy uzyskać potrzebną pomoc, jak kancelaria radcy prawnego Warszawa.

prawo
Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Należy przyznać, iż z punktu widzenia ewentualnego klienta jest jedna podstawowa różnica między obydwoma zawodami. To znaczy więc, że tylko adwokat może być obrońcą w sprawach karnych i karnoskarbowych, natomiast radca prawny wręcz przeciwnie – nie może stawać w obronie swojego klienta w tego typu sprawach. Kolejną całkiem istotną różnicą pomiędzy jednym, jak też drugim zawodem jest to, iż radca prawny może być przyjęty do pracy na podstawie stosunku pracy u konkretnego właściciela firmy. Prawnicy natomiast są w stanie pracować w swoim zawodzie jedynie mając własną działalność gospodarczą albo jako wspólnik w spółce. Należy wiedzieć o tym, gdy potrzebujemy odpowiedniej pomocy albo chcemy wybrać kancelaria prawna Warszawa.