Czy wart się przejść na kwartalny podatek dochodowy? Co można zyskać?

Przedsiębiorstwa mogą decydować, jak rozliczać się z podatku dochodowego i VAT-u. Regulowanie może funkcjonować co miesiąc albo co kwartał. Mowa tu o częstotliwości wpłat dla fiskusa. Podatek dochodowy kwartalnie naliczany to duży plus – przedsiębiorstwo ma do dyspozycji konkretną gotówkę, którą może przeznaczyć nie na fiskusa, a na inne cele.

Deklaracja vat przygotowywana co kwartał ułatwia podtrzymanie płynności finansowej przy problemach z uzyskaniem pieniędzy od klientów. Wówczas ochraniamy spółkę przed bezzwłocznym wpłaceniem podatku, po mimo braku finansów ze strony klienta. Tym samym firmy, jakie swoje koszty i przychody mają nierównomierne mają termin na zgromadzenie dokumentów, a to gwarantuje płynność finansową. Z metody cokwartalnej powinni skorzystać mali płatnicy lub osoby, które dopiero otwierają firmę i jednocześnie nie założyły firmy w ciągu dwóch ostatnich lat. (Czytaj )Będąc przy rozliczeniach powinno się wspomnieć o zobowiązaniu, którym są składki zus przedsiębiorcy. Podstawą skali składek jest zadeklarowana kwota. Nie powinna być niższa niż 60 % wyliczonego wynagrodzenia miesięcznego ustanowionego przez rząd na dany rok kalendarzowy. Nie może też być mniejsza o 30 % od kwoty najmniejszego wynagrodzenia, jeśli prowadzimy swoją pierwszą działalność i korzystamy z ulgi. Kiedy przedsiębiorca kieruje firmą samodzielnie, płaci składki do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Jeżeli zatrudnia pracowników zobowiązania należy wpłacać do piętnastego dnia danego miesiąca. Właścicieli firm (zobacz kredyty pod kontrakt) obowiązuje jedna i stała wysokość podstawy wymiaru opłat na ZUS. Osiąga ona 75 % średniego wynagrodzenia w danym sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale minionego roku. Równocześnie przedsiębiorca płaci składkę na Fundusz Pracy i sumuje się ją do wymiaru składek na ZUS. Wynosi ona 2.45% podstawy wymiaru. Inna okoliczność jest wtedy, gdy dopiero założona jest firma. Wtedy niepłacony jest Fundusz Pracy, ponieważ podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie jest niższa od sumy minimalnego wynagrodzenia. Czytaj

W temacie składek na ZUS można się niewątpliwie nieraz pogubić dlatego będąc przedsiębiorcą należałoby zwrócić się o pomoc do księgowej, która w imieniu przedsiębiorstwa przygotuje dane dokumenty i prześle konkretne składki. Polecamy