Czy firmie potrzebne jest ISO? Vademecum dla początkujących właścicieli firm – czytaj więcej

To częsta sytuacja, że raczkujący w biznesie właściciele firm radzą się specjalistów (finansistów, księgowych), od których oczekują pomocy i rady, jak ożywić własną firmę, właściwie zainwestować pieniądze i spełnić wytyczne danej normy oraz zwiększać poziom jakości w firmie. Dobrze jest skorzystać z usług doświadczonego doradcy, jaki będzie nie tylko kimś wdrażającym system ISO, ale będzie wskaże, jak dobrać rozwiązania pasujące właśnie do profilu biznesu. Rozgarnięty konsultant dostarczy rozwiązań, jakie zdały egzamin już w innych firmach.Certyfikaty takie jak ISO > certyfikat iso 27001 czy IFS są przedmiotami, które umiejętnie stosowane pozwolą dobrze powiększać się danemu przedsiębiorstwu. Certyfikat ISO jest nadaniem przedsiębiorstwu dokumentu, że dany produkt lub usługa są zgodne z odpowiednimi normami prawnymi . System zarządzania jakością ISO to unormowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwem BHP czy też produktów spożywczych, których wytyczne formułuje Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (a w naszym kraju PKN). Dzięki niemu udało się wprowadzić uniwersalny znak jakości, jaki jest charakterystyczny i jest honorowany na całym globie.
szkolenie
Źródło: pixabay

ISO określa się w oparciu o 8 najważniejszych norm jakości. Certyfikat ISO wydaje Polskie Centrum Akredytacji i wiele jednostek na obszarze naszego kraju. Obecne normy ISO stanowią jedyną prawomocną normę jakości, pozostałe „znaki jakości”, często są narzędziem marketingowym i można je po prostu nabyć. Firmy i produkty oznaczone certyfikatem ISO, są respektowane na całym świecie. Spełnienie najwyższych norm ISO jest współmierne z oferowaniem usług najwyższej jakości, tak samo jest z certyfikatem IFS – więcej info -. Przy pomocy oznaczenia certyfikatem, przedsiębiorstwo może zyskać większe zaufanie międzynarodowych partnerów biznesowych.

Warto pamiętać, iż pewne certyfikaty tego rodzaju, przykładowo – IFS, są ważne przez okrągły rok, jeśli przedsiębiorca chciałby przedłużyć jego ważność o następny rok, wystarczy że przeprowadzony zostanie audyt . Wdrożony i dopracowany system zarządzania jakością ISO zapewnia zdolność przedsiębiorstwa do stałego dostarczania wyrobów spełniających oczekiwania konsumentów oraz wymagań ustawowych i innych, których firma musi przestrzegać.