Czy dzięki grupom zakupowym można oszczędzać?

Grupy zakupowe zrzeszają w swoich szeregach osoby, które dokonują pewnych zakupów przy pomocy jednego przedsiębiorstwa. Podstawowym celem działań tego rodzaju jest np. zdobycie wyższej pozycji w negocjacjach z dostawcami czy uzyskania lepszych warunków handlowych. Będąc w strukturach dobrze funkcjonującej grupy zakupowej można liczyć np. na zyskanie znacznie lepszych warunków cenowych, czy sposobność zakupu większych ilości produktów, ponieważ łączne transakcje są znacznie bardziej korzystne tak dla klientów, jak i sprzedających. Niekiedy pojedyncze małe lub średnie przedsiębiorstwa nie mają wystarczająco siły przebicia, by móc stać się bardziej konkurencyjne w konfrontacji z dużymi korporacjami. Złączenie sił daje więc znacznie więcej możliwości.

zakupy grupowe
Autor: kennejima
Źródło: http://www.flickr.com
Funkcjonowanie grup zakupowych jest bardzo blisko związane z pozyskiwaniem korzyści ekonomicznych. Bardzo często grupy zawodowe działają na rynku energii elektrycznej lub (sprawdź) gazu ziemnego, a także usług kurierskich, telekomunikacyjnych itd. Możliwości jest wiele. Przedsiębiorcy najczęściej zrzeszają się w przypadkach, kiedy takie działanie okazuje się zwyczajnie korzystniejsze finansowo – czym są grupy zakupowe.

Jak w każdej innej sytuacji bardzo istotną rolę odrywa cena, która jest elementem gry rynkowej. Nie powinniśmy pomijać jednak również kwestii konkurencji. W sytuacji większej konkurencji na rynku, firmy będące blisko ze sobą powinny łączyć się w grupy, eliminując swoich oponentów. Oczywiście takie dość drastyczne podejście obejmuje przede wszystkim sektory związane z usługami lub materiałami, które są strategiczne na rynku (cennik).

zakupy
Źródło: http://pixabay.com/

Bardzo często przystąpienie do grupy zakupowej jest całkowicie niezależną decyzją danego przedsiębiorstwa czy też jednostki publicznej. Podejmuje się ją w dużym stopniu ze względów ekonomicznym, z myślą o oszczędnościach, jakie można poczynić poprzez działanie w grupie. W ten sposób można bowiem zyskać tańsze materiały, usługi czy też oszczędzić znacznie na cenach operacyjnych. Niejednokrotnie jednak dołączenie do grupy zawodowej jest spowodowane decyzją podmiotu nadrzędnego, który posiada pakiet kontrolny w spółkach zależnych. Bardzo często jednak także jest to związane z kwestiami ekonomicznymi lub (sprawdź propozycję) prostszym dostępem do informacji, produktów itd.