Cudzoziemiec kupujący dom na Ukrainie musi do podpisania umowy posiadać zaprzysiężone wyjaśnienie na język ukraiński.

Słownictwo ukraińskie – to słownictwo należące do grupy języków wschodniosłowiańskich. używa go ponad 47 mln osób, głównie w państwie położonym nad Morzem Czarnym, gdzie ma pozycję języka administracyjnego, używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Język ukraiński z racji uwarunkowań geograficznych i historycznych wykazuje naturalne podobieństwo do innych języków wschodniosłowiańskich: większe – do białoruskiego i słabsze – rosyjskiego. Autor przekładu języka ukraińskiego musi posiadać świadectwo nadane przez Ministra Sprawiedliwości.

Każdy przełożony dokument powinien być potwierdzony pieczątką imienną autora tłumaczenia oraz zawierać niezbędne oświadczenie o poprawności objaśnienia z oryginałem. Translator uprawniony słowa ukraińskiego może przekładać pisma zwykłe, tak zwane tłumaczenia ukraiński nieprzysięgłe, które nie potrzebują uwiarygodnienia, na przykład: korespondencję, strony www, prezentacje firmy, dokumenty promocyjne, artykuły prasowe, dokumentacje techniczne, ścieżki dialogowe, nagrania reklamowe. Translator zaprzysiężony języka ukraińskiego może prowadzić również zlecenia na tłumaczenia zaprzysiężone ustne języka ukraińskiego. Obecność tłumacza przysięgłego wymagana jest na przykład w czasie podpisywania porozumień notarialnych, których stroną jest cudzoziemiec, spraw sądowych z uczestnictwem cudzoziemców, podpisywania transakcji międzypaństwowych lub podczas zawierania związku małżeńskiego. Z przekładów ustnych zwyczajnych korzysta się na konwencjach międzynarodowych, w firmach z udziałem zagranicznym.

Ekscytuje Cię przedstawiona kwestia? Jeżeli tak, to zapraszamy do lektury (https://pbokaszynski.pl/naprawa-maszyn-przemyslowych/) innego tego rodzaju wpisu – on także jest godny zainteresowania.

Translator przysięgły języka ukraińskiego przyjmuje odpowiedni rodzaj przekładu po uwzględnieniu właściwości personalnych potrzeb klienta i określonej okoliczności. Wytrawny translator zaprzysiężony języka ukraińskiego może proponować usługi dla firm, polegające na skutecznym rozwiązywaniu lingwistyczno-marketingowym. Oferta taka przeznaczona jest do przedsiębiorstw, które chcą zaistnieć na arenie międzynarodowej. Ogromny zakres usług obejmuje także dodawanie informacji handlowych do obcojęzycznych wykazów branżowych, wykonanie wizytówki lub strony internetowej, wytworzenie kartoteki prawdopodobnych zagranicznych klientów, nawiązanie kooperacji z izbą handlową danego państwa, czy sporządzanie korespondencji handlowej.