Co trzeba wiedzieć o przechowywaniu danych? Parę potrzebnych informacji

Przechowywanie danych, a szczególnie danych osobowych regulowane jest zapisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą nasze dane osobowe powinny być prawidłowo gromadzone i przechowywane. Przepisy wskazanej ustawy regulują także, w jaki sposób te dane można udostępniać.

Każdego dnia
dokumenty
Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com

w naszym kraju tworzone są tysiące przeróżnych dokumentów. Wiele z nich ma klauzulę, że wyrażamy zgodę na przechowywanie danych. Podpisanie się pod wskazaną klauzulą oznacza, że wyrażamy zgodę nie tylko na ich przechowywanie, ale też na może być dokonywana statystyczna analiza danych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej koniecznie zobacz . Tworzenie baz danych jest wymagane chociażby do celów statystycznych – polecana strona. Tworzenie baz danych spoczywa na bardzo wielu podmiotach. Taki obowiązek mają między innymi sklepy działające w Internecie. Pamiętajmy, że nawet po złożeniu podpisu pod klauzulą o przechowywaniu oraz udostępnianiu naszych danych osobowych posiadamy prawo w dowolnej chwili otrzymać do nich dostęp. Można też zażądać, aby dane te zostały zmienione lub nawet usunięte z bazy danych. Takie prawo gwarantuje nam wspomniana we wstępie ustawa o ochronie danych osobowych.

praca przy komputerze
Autor: Hywell Martinez
Źródło: http://www.flickr.com
Najróżniejsze dane (zobacz standaryzacja danych) gromadzą między innymi urzędnicy administracji publicznej. Analizy danych, które gromadzą są im niezbędne do realizowania swoich codziennych obowiązków. Analiza statystyczna wyjątkowo często przeprowadzana przy wykorzystaniu narzędzia, którym jest Excel. Sporo dodatkowych informacji znajdziesz pod tym linkiem . Wspomniana analiza statystyczna wykorzystywana jest w przeróżnych dziedzinach naszego życia. Stosuje ją między innymi szereg gałęzi nauki.

Najczęściej stosowanym narzędziem w tym wypadku są ankiety. Powstała nawet odrębna nauka, która zajmuje się analizą danych. Nauka to znana dużej liczbie osób statystyka. Zajmuje się ona badaniem rozmaitych problemów, w tym chociażby problemów socjologicznych oraz ekonomicznych. Znaczna część z nas zetknęła się z badaniami mającymi charakter statystyczny chociażby podczas mającego miejsce ostatnio spisu powszechnego. Statystyka posługuje się stosuje w prowadzonych przez siebie badaniach bardzo wieloma metodami. Dzieli się na trzy najważniejsze działy. Jednym z nich jest statystyka opisowa, która stosuje parę technik do przeprowadzania badań.