Co koniecznie trzeba wiedzieć, pragnąc właściwie się wywiązać z corocznego rozliczenia ze Skarbowym Urzędem?

Nowy rok kalendarzowy przynosi kolejne zmiany podatkowe. Wśród tych zmian znajduje się zmiana właściwości skarbowego urzędu dla celów VAT. Część podatników będzie zobligowana do zmiany dotychczasowego Skarbowego Urzędu.

Właściwość Urzędów Skarbowych ma też znaczenie dla podania specjalnego rachunku bankowego, na gdzie należy odprowadzać podatek. Bowiem każdy Skarbowy Urząd ma dedykowany bankowy rachunek, w przeciwieństwie do ZUS. Właściwość Urzędów Skarbowych zobacz pełną ofertę na tej stronie regulowana jest w podatkowej ordynacji. Jeśli przepisy podatkowej ustawy nie mówią inaczej, miejscową właściwość podatkowych organów się ustala na podstawie miejsca zamieszkania bądź adresu siedziby podatnika.

faktura vat
Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com

Trzeba również pamiętać o możliwości robienia faktur na podstawie przedłożonego paragonu. Gdy dany sklep ma kasę fiskalną, to kupujący, prowadzący działalność gospodarczą musi dostać paragon. Zatem faktura na podstawie paragonu poznaj informacje winna być natychmiast wystawiona. Jednak zdarza się niejednokrotnie w ten sposób, iż przedsiębiorca dopiero po pewnym czasie uzmysławia sobie, iż potrzebuje fakturę na pozyskany jakiś czas temu towar.

Taki odsyłacz do serwisu (komornikolesno.pl/licytacje-komornicze/) przybliży Ci większą ilość informacji na omawiany wątek, który tak bardzo Cię zainteresował i zwyczajnie wciągnął.

Ordynacja podatkowa mówi, iż faktura na podstawie paragonu winna być wystawiona na żądanie każdego klienta. Jednakże po upływie trzech miesięcy nie ma już tego typu obowiązku. Natomiast ustawa o VAT oraz rozporządzenie dotyczące fakturowania mówi o potrzebie wystawiania faktur w czasie do siedmiu dni od wykonania usługi ewentualnie wydania klientowi towaru. W rzeczywistości pierwszą regułę się stosuje dla klientów indywidualnych zaś drugą w przypadku firm oraz osób prowadzących gospodarczą działalność.

Rozliczając się corocznie z Urzędem Skarbowym należy również (zobacz idź do serwisu) pamiętać, iż od podstawy opodatkowania (dochodu) da się przeprowadzić odliczenie składek ZUS – link referencyjny. Takiemu odliczeniu podlegają składki opłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe jak również wypadkowe jak również ludzi współpracujących.

Odliczenie składek ZUS da się dokonać, jeśli były one potrącone w roku podatkowym poprzez płatnika ze środków podatnika, od przychodu który podlega opodatkowaniu.