Co musi wiedzieć każdy właściciel firmy? Konieczna widza i przydatne narzędzia dla przedsiębiorców.

Podróże służbowe są obowiązkiem coraz większej grupy pracowników. Z tytułu podróży służbowej przysługują dwa typy należności tj. dietę i zwrot kosztów. Dieta w podróży służbowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Należność z tytułu diet liczy się za czas od rozpoczęcia podróży do powrotu po wykonaniu zadania służbowego.

biznes, pieniądze, praca
Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli podróż służbowa wynosi do 12 h – wówczas przysługuje 50% diety, ponad 12 h – należy się dieta w pełnej wysokości. Z kolei gdy podróż trwa dłużej, za każdą dobę należy się cała dieta, z kolei za niepełną, ale rozpoczętą dobę, tj. od 8 h – przysługuje 50% diety, ponad 8 h – przysługuje dieta w pełnej wysokości . W inny sposób rozlicza się wysokość diety z tytułu podróży za granicę.

Nie masz pewności odnośnie tego problemu? Najlepiej sprawdź szczegóły kapitał zakładowy przedstawione właśnie tu. Wszystko było dogłębnie wyjaśnione.

Należy pamiętać też, iż kwotę diety pomniejsza się częściowo o wartość bezpłatnego wyżywienia.

Sposób obliczania należności z tytułu diety i wysokość diety w danych krajach reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast by uprościć sobie obliczenia można skorzystać z internetowych kalkulatorów takich jak na przykład kalkulator diety zagranicznej. Ponadto jak wspomniano wcześniej z tytułu podróży służbowej możemy ubiegać się o zwrot następujących kosztów: przejazdów, noclegów innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków. W przypadku podróży samochodem można sięgnąć po kalkulator ryczałtowy, który uwzględnia aktualne stawki za kilometr przebiegu pojazdu stosowanego dla celów służbowych.

Oprócz przepisów i narzędzi z zakresu możliwości zwrotu kosztów, właściciel firmy powinien również znać obowiązki podatkowe. W tym przypadku również istnieją pomocne dla przedsiębiorców narzędzia jak na przykład kalkulator (zobacz kalkulator plac) odsetek ustawowych, pozwalający obliczyć wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Kalkulator odsetek podaje odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, obowiązującego terminu i daty faktycznej zapłaty- kalkulator odsetek. W sieci wyszukać można także kalkulator wynagrodzenia, pozwalający obliczyć wynagrodzenie pracowników, składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zaliczkę na podatek.

podatki, rachunki, obliczenia
Źródło: pixabay.com

Każdy przedsiębiorca powinien także wiedzieć przezornie jak ogłosić upadłość. Zagadnienia dotyczące ogłoszenia upadłości reguluje ustawa zatytułowana Prawo upadłościowe i naprawcze. To jak ogłosić upadłość oraz gdzie złożyć odpowiednie wnioski to pytania ostateczne, ale w pierwszej kolejności właściciel firmy powinien orientować się czym jest układ naprawczy, a czym upadłość likwidacyjna, kto ma prawo do ogłoszenia upadłości, kiedy ogłosić upadłość, a przede wszystkim jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości (wFirma). Na te i inne pytania najlepiej odpowie doradza prawny specjalizujący się w prawie gospodarczym.