Co dzieje się z przejętą własnością dłużnika przez komornika? – kilka najważniejszych informacji w tym zakresie

Przejęcie mienia przez instytucję komorniczą nie należy dziś do rzadkości. Łamiący prawo i interesy innych dłużnicy tracą przez swoje postępowanie mienie – od niewielkich akcesoriów po duże posiadłości. Przedmioty przejęte przez komorników są też oddawane pod licytację, której przebieg jest udostępniany ogółowi.

zaktualizowany post na blogu
Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Rzeczy, które przejął komornik, a które nie zostały oddane do obrotu w handlu, są licytowane. Nie wszystkie przejęte własności rzecz jasna nadają się do obrotu i oddania ich właściwemu przedsiębiorcy. Kiedy nie mogą lub po prostu nie mają możliwości sprzedaży, na wniosek wierzyciela komornik Goleniów przekazuje własności na licytacje.

Są to decyzje instytucji komorniczych – to w ich gestii leży ustalenie konkretnego sposobu zbycia rzeczy. Strony kancelarii komorniczych większości miast zawierają obwieszczenia, obfite w szczegółowe informacje i koszty licytowanego mienia. Przedstawiają one licytacje tego mienia, które w danym momencie znajduje się w posiadaniu komornika. W obwieszczeniu o licytacji własności wyczytamy, poza niezbędnymi szczegółami jak miejsce i godziny licytacji, także cenę wywoławczą, dane osobiste komornika czy numery konta do przelewu kwoty za mienie. Bez znaczenia przy tym czy licytacje (https://www.komornikslask.com/) komornicze zachodniopomorskie dotyczą samochodów, większej nieruchomości czy budynku przemysłowego – .

Wytyczne postępowania z przejętym mieniem przez komornika ustala kodeks cywilny. Najważniejsze przepisy w tej kwestii nowelizowano przez kilka dobrych lat. W tej chwili szybkim sposobem przeglądu własności komornika oddanych pod licytacje jest przegląd lokalnych i centralnych witryn komorniczych. Największą z nich jest portal Zobaczymy tam sporo ważnych licytacji, oddzielne dla posiadłości, oddzielne dla ruchomości (a więc innych dóbr materialnych). Jak to bywa w rozbieżności cen w licytacjach, widełki kwotowe są ogromne – od kilkunastu złotych do całych milionów: -> sprawdź informacje.

Koszty własności przejętej przez komornika, są ustalane przez rzeczoznawcę. Zapisy Kodeksu Cywilnego regulują cenę wywołania w pierwszym terminie publicznej licytacji na 75 procent ceny szacunkowej. Brak ofert w tym terminie kończy się obniżeniem cen wyjściowych do połowy kwoty wartości oszacowanej.