Centra wykonywania badań i kontroli – jaka jest ich funkcja?

Producenci maszyn są zobowiązani do wykonania procedury oceny zgodności swoich maszyn zgodnie z wymaganiami określonej prawem dyrektywy (tak zwanej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), która opisuje ustandaryzowany poziom bezpieczeństwa, gwarantujący luźny przepływ materiałów na terenie UE. Poprzez sporządzenie oświadczenia zgodności i sygnowanie jej literami CE gwarantują oni, że urządzenie albo maszyna spełnia wszelkie zasadnicze wymagania tej dyrektywy dotyczące zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa.

sprawdź
Źródło: sxc.hu
Ocena bezpieczeństwa maszyn i kwestie projektowania maszyn (zobacz relokacja linii produkcyjnych Partner Serwis Sp. z o.o. i przygotowywania ich dokumentacji to temat rzeka. W przypadku projektantów maszyn do ich oceny konieczne jest wzięcie pod uwagę szeregu danych (parametrów) dotyczących komponentów stosowanych w tworzonym systemie bezpieczeństwa. Są parametry określające najczęstsze przyczyny awarii. Testom podlega także poziom możliwej niezawodności części.

Do wielu ocen stosuje się rozmaite maszyny testujące. Od pewnej chwili przepisy powiązane z systemami bezpieczeństwa (koniecznie – kliknij link) i zagadnieniami typu: ocena dostawców albo ich klasyfikacja, są zintensyfikowane. Firmy produkujące i dystrybuujące komponenty będą powinni zapewnić swoim klientom pakiet kompleksowych informacji, co na pewno będzie potrzebne do wskazania właściwych aspektów, jakim podlega ocena dostawców – .

Okazuje się, że wielu dostawców nie posiada właściwych danych lub funkcjonują one w takiej formie, że żeby dostać dokumenty zgodne z nowymi restrykcjami, projektant musi przygotować dodatkowo dużą ilość symulacji pomocniczych a ponadto zapewnić, iż uwzględniono należyte dane. Dochodzą do tego też kwestie interpretacji niektórych przepisów w praktyce, jakim podlega ocena bezpieczeństwa maszyn.

Oczywiście mogą pojawić się tu kwestie różnicowania pojęć normy i selekcjonowania wszelkich maszyn i ich elementów. Ponadto dyrektywa reguluje także kwestię bezpieczeństwa związaną z obsługą maszyn zgodnie z ich instrukcjami. Nieodłącznym elementem dostawy produktów jest właśnie instrukcja obsługi. Błędne informacje zawarte w instrukcji mogą mieć konsekwencje prawne, jeśli przyczyniły się do wypadku na urządzeniu.