Brakowanie akt niearchiwalnych trzeba powierzyć znającej temat firmie

Obecna dokumentacja jest bardzo różnorodna, gdy chodzi o jej wartość poznawczą albo przydatność do bieżącego działania danej jednostki budżetowej. Podsumowanie i bilans roczny po kilku latach nie posiadają już większego znaczenia dla przyszłego osiągania sukcesów wielkiego przedsiębiorstwa ale za to stanowią kapitalne źródło archiwalne.

Dokument
Autor: hierher
Źródło: http://www.flickr.com
Faktura, raport kasowy, zbiorcze zestawienie obrotów na rachunku bankowym czy inny jednostkowy dowód księgowy, mają najczęściej bardzo mierzalny, praktyczny, bo dowodowy przymiot dla przedsiębiorstwa ale żaden dla pracownika archiwum. Zatem zgodnie z ustawowym wymogiem dzielimy dokumentację na zbiory archiwalne, sklasyfikowane do wieczystego składowania, jak również na dokumentację niearchiwalną, którą należy zdematerializować po upływie wyznaczonego czasu przechowywania.

Taka klasyfikacja wspomaga istotę postępowania z poszczególnymi kategoriami archiwalnymi dokumentacji podczas ich gromadzenia, układania, rejestrowania i magazynowania w archiwum zakładowym. Kiedy dokumentacja niestanowiąca akt archiwalnych utraci swoją funkcjonalność do celów praktycznych, zostaje poddana brakowaniu to znaczy – przekazaniu do punktu skupu makulatury lub zniszczenie. Usuwanie dokumentów jest jedną z istotniejszych

Dokumenty
Autor: TintedLens-Photo
Źródło: http://www.flickr.com

czynności archiwalnych – doczytaj. Nie prawidłowo przeprowadzone brakowanie dokumentów może spowodować bezpowrotne skutki.

Aby odnaleźć ciekawe treści w internecie, to najpierw kliknij w odsyłacz znajdujący się tu i przejdź dalej (http://www.esoil.pl/p,950,klubersynth-uh1-6-100-6-150-6-220-6-320-6-460-6-860-wysokotemperaturowe-oleje-przekladniowe) – zapewne nie pożałujesz.

Prawidłowe likwidowanie dokumentów to czynności, które trzeba wykonać skrupulatnie, z dużą rozwagą, odpowiedzialnie i ze świadomością, że informacji zniszczonych akt nie sposób odratować. W urzędach państwowych i samorządowych, po otrzymaniu każdorazowej akceptacji na unicestwienie dokumentacji niearchiwalnej, następuje ich fizyczne zabranie z pomieszczenia archiwalnego.

Natomiast każde pisma posiadające personalia pozwalające na rozpoznanie osób np. kwestionariusze personalne, zwolnienia lekarskie, przelewy i wyciągi bankowe – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, musi się je zlikwidować w taki sposób aby nie było możliwości ich odratowania – źródło informacji. Z tych powodów najlepiej jest skorzystać z usług profesjonalnych firm dysponujących właściwymi niszczarkami.

Jeżeli niniejszy tekst okazał się dla Ciebie wartościowy, to zobacz także ten udostępniony tu (www.pixelpro.pl/wizualizacje-3d-wnetrz) tu wpis – on również będzie warty zainteresowania!

Do zbiornicy surowców wtórnych trzeba przekazywać jedynie zdezaktualizowane akta jawne.