Brak prawidłowego planu działania jako łatwa droga do porażki biznesowej.

Brak strategii działania to prosta droga do porażki biznesowej. W jaki sposób więc prawidłowo przygotować się do prowadzenia swojej działalności? Co zrobić aby prawidłowo działało biuro i firma?
Główną i podstawową rzeczą, jeżeli chce się prowadzić swoją działalność, jest sporządzenie biznesplanu. To nic innego jak pisemne sprecyzowanie pragnień przyszłego przedsiębiorcy, zaprojektowanie biznesu krok po kroku.

pomieszczenie biurowe
Autor: Travis Wise
Źródło: http://www.flickr.com
Taki plan postępowania winien posiadać opis krótko i długoterminowych celów przedsiębiorstwa, proponowanych produktów lub usług, a również zestawienie możliwości rynkowych oraz środków, umożliwiających osiągnięcie założonych celów w danym otoczeniu.Głównym zadaniem biznesplanu jest dostarczenie przedsiębiorcy informacji, koniecznych do podjęcia odpowiedniej decyzji zarówno o rozpoczęciu, jak i zakończeniu działalności. Może się bowiem okazać, że przedsięwzięcie, które zdaniem subiektywnej opinii przyszłego przedsiębiorcy ma możliwości powodzenia, według rozpatrzenia biznesplanu będzie nieopłacalne i nierealne. Należy pomyśleć nad wieloma aspektami, szczególnie nad sprzętami i pozwoleniami dotyczącymi wybranej branży. Przecież co innego może być potrzebne fryzjerowi, a co innego lekarzowi (zobacz: odkryj więcej).

Taki plan jest też koniecznym wymogiem w w firmach, w których można uzyskać dofinansowanie, np. w urzędzie gminy, urzędzie pracy, w banku. Nie należy jednak traktować go jako warunku czysto formalnego. Nie posiadanie planu działalności, to prosta droga do przedsiębiorczej porażki. Niezależnie od tego, czy biznesplan pisany jest na własne potrzeby, czy jego adresatem będzie podmiot zewnętrzny, powinien być on sporządzony w sposób jasny i klarowny. Nie ma jednego idealnego wzorca, według jakiego trzeba konstruować biznesplan. Jest jednak parę standardowych układów, według których najczęściej się go sporządza. Pomimo że streszczenie jak będzie funkcjonowało przykładowe biuro i firma (zobacz dotacje unijne dla małych firm) jest pierwszą częścią biznesplanu, to sporządza się je na samym końcu. Musi ono bowiem posiadać wszystkie, najistotniejsze dane z kolejnych jego części.

Warto też pamiętać, że streszczenie jest wizytówką całego biznesplanu i musi być przygotowane w sposób niezwykle dokładny. Winno być zatem esencją całego planu. Znaleźć się winny w nim takie informacje jak: cel opracowania biznesplanu, wysokość i przeznaczenie wymaganych środków, krótki opis artykułów, usług i rynków zbytu ze kluczowym uwzględnieniem korzyści dla klienta, wprawa i umiejętności kierownictwa w kontekście przydatności do danego przedsięwzięcia oraz główne dane finansowe. Rynek i konkurencja to fragment biznesplanu mający na celu opisanie otoczenia w jakim dane będzie działać przyszłej firmie. Należy szczegółowo scharakteryzować rynek, na jakim przedsiębiorstwo będzie działało, panującą tendencję w branży, konkurencję oraz klientów. Przydałoby się także nie zapomnieć o zasadach BHP – .