Bogaty zakres terapii psychologicznej, czyli do kogo zwrócić się ze swoim problemem?

Psycholog to zawód uniwersalny, z pogranicza wielu innych zawodów: psychiatry, psychoterapeuty czy coacha. Od zajęć (nauczyciel w szkole) przez mentoring po kompetencje psychiatry – wszędzie tam przedmiotem rozmowy i „hartowania” jest nasza psychika. Mając problem w wybranej przestrzeni życiowej wybierzemy psychologa specjalizującego się w wybranej „działce”.

psycholog
Źródło: flickr.com
Natura tego zawodu jest stara jak świat i… same problemy natury psychologicznej. Psychologowie obracają się w poszczególnych przestrzeniach życiowych ludzi, które składają się na ich specjalizację. Fachowcy, którzy badają przyswajanie kolejnych procesów przez człowieka to psychologowie zajmujący się rozwojem osobistym. Ich polem badawczym jest człowiek, jako istota stale rozwijająca się, od urodzin po sędziwą starość, kiedy kończy się rozwój, a zaczyna odpoczynek. Psycholog (dowiedz się więcej) to zwłaszcza budowniczy naprowadzający na niepoznane tory życia. W dość podobnej przestrzeni, ale nastawionej na zewnętrzne relacje działa psycholog – więcej treści na ten temat – społeczny. Bada on zachowania ludzi względem innych, formalnych organizacji i całych społeczności. Za zaburzenia osobowości, lęki czy depresje odpowiada psychologia kliniczna. Specjaliści tego typu badają i diagnozują ludzi, których dosięga stres. Przyczyny, jak to w ludzkiej psychice bywa, są skomplikowane, poczynając od podłoża genetycznego przez różnego kalibru lęki, bezsenności, po dwubiegunowe depresje.

Psycholog kliniczny wpływa na chorych przez rozmowę i wskazywanie bodźców naprawy i inspiracji. Jego celem jest sprawienie, by pacjent stanął na „nogi”, zmianę destrukcyjnego wewnętrznie pojmowania świata lub osób. Są w końcu psychologowie sądowi, zajmujący się zachowaniami zeznających, badaniem ich prawdomówności przed sądami. Psycholog (odwiedź ten link), jako lekarz duszy, powinien łączyć specjalizacyjną wiedzę z uniwersalnością z podchodzeniem indywidualnym do pacjenta. Jest nie tylko magistrem psychologii – to nie wystarczy. To również specjalista doskonalący się w studiowaniu przypadków. Korzysta z wiedzy zdobytej naukowo albo anna szirch – adwokat z wrocławia w kontakcie z pacjentami w gabinecie. Wykonuje zawód w miejscach zależnych od docelowej specjalności: szpitalach, szkołach, poradniach psychiatrycznych, instytucjach wsparcia zawodowego, sądach itp.