Badanie penetracyjne i badanie wizualne jest konieczne do wieloletniej żywotności instalacji

Badania penetracyjne i badania wizualne należą do badań nieniszczących, które umożliwiają lokalizację defektu instalacji z materiałów metalowych i niemetalowych robionych najczęściej na działających obiektach, w celu szybkiej lokalizacji wad również przedsięwzięciu szybkich posunięć na ich naprawienie, co służy stabilnej pracy instalacji i zmniejsza koszty produkcyjne.

źródło
Autor: NCDOTcommunications
Źródło: http://www.flickr.com
Są jedną z istotnych elementów, które są sprawdzane podczas odbioru, produkcji, kontroli końcowej też konserwacji, dla całej konstrukcji lub tylko części elementu sprawdzanego. Dzięki zdiagnozowaniu przy użyciu badania (zobacz badania marketingowe) penetracyjnego (kliknij ten odnośnik) instalacji przemysłowych, można zobaczyć wady fabryczne, wady ciągłości materiału, rozwarstwienia, pęknięcia, porowatości, wady spawalnicze, po kuciu, obróbkach plastycznych, (walcowanie, kucie, odkuwanie) po obróbce termicznej, takiej jak hartowanie, odpuszczanie, ulepszanie cieplne stali. Awarie odlewnicze, powstałe w wyniku nieprawidłowego skurczu materiału, takich jak żeliwo, staliwo, aluminium i jego stopy, brązów, mosiądzów odlewniczych, spiżów, itp. Badanie penetracyjne nie można wykonywać na materiale porowatym.

Dzięki badaniu penetracyjnemu sprawdzamy konstrukcję, w celu wczesnej selekcji wadliwych materiałów, co podwyższa żywotność i stabilizację pracy instalacji przemysłowej. Badanie wizualne to sprawdzanie cech jakościowych obiektu, celem zlokalizowania i oceny całej powierzchni, takich jak struktura konstrukcji, zmiany korozyjne czy erozyjne, połączeń zwłaszcza spawalniczych, zniekształcenia, nierówności, pęknięć, chropowatości, ogólny stan ludzkim okiem czy też przy za sprawą sprzętów specjalistycznych mikroskopów, optycznych, optoelektronicznych, pomiarowych, itp.

szkolenie
Autor: Médiathèque De Quimperlé
Źródło: http://www.flickr.com
Celem badania – tutaj – wizualnego jest poznanie instalacji badanej również założeniami jakościowymi, przygotowanie instalacji do badania, sprawdzanie wyposażenia konstrukcji, opracowanie odpowiednich metod i technik do przeprowadzenia badania też zrobienie badania i napisanie raportu. Badanie wizualne wykonuje się bezpośrednio, czyli zobaczenie gołym ludzkim okiem instalacji lub przy użyciu specjalistycznych mikroskopów oraz też przeprowadzane są te badania zdalnie, czyli na instalacjach wewnętrznych obiektu badanego czy powierzchniach zewnętrznych, niemożliwych do badania bezpośredniego (np. zagrożonych promieniowaniem jonizującycm). Badanie wizualne przeprowadzane są dzięki użyciu specjalistycznych urządzeń optycznych ułatwiających badanie obiektu trudno dostępnych. Wiele awarii można również zobaczyć na nośnikach pamięci konstrukcji i w warunkach laboratoryjnych.