Badania marketingowe przy udziale tajemniczego klienta

Kilkanaście lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i testy zadowolenia konsumentów w grupę łączących się usług i zalet. Pracujemy dla największych marek, wdrażając kompleksowe analizy jakości obsługi klienta. Co miesiąc realizujemy setki analiz Tajemniczy Klient, dokonujemy sprawdzenia norm obsługi, badania kanałów komunikacji, badań mystery shopper konkurencji, pozwalających na porównanie firmy, by poznać ich silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia pod kątem możliwości rynkowych konkurentów.

Continue reading “Badania marketingowe przy udziale tajemniczego klienta” »