Jeżeli jesteś właścicielem firm, kierujesz asortymentem, produktami. Ponosisz odpowiedzialność za sprawność i kondycję przedsiębiorstwa – powinieneś zaczerpnąć odrobinę wiedzy na temat deklaracji zgodności.

Rynek produkcji w naszym kraju osiąga swoje apogeum. Ciągle tworzą się nowe wytwory, modyfikacje. Rozrost naszego państwa idzie do przodu z każdym rokiem. Wraz z tym zwiększają się potrzeby człowieka, chcemy większej liczby pieniędzy, by mieć możliwość zagwarantować sobie nabycie konkretnych elementów z każdej dziedziny gałęzi przemysłowej. Są to produkty spożywcze, kosmetyczne, odzież, samochody, chemia, narzędzia domowe i podobne.
Continue reading “Jeżeli jesteś właścicielem firm, kierujesz asortymentem, produktami. Ponosisz odpowiedzialność za sprawność i kondycję przedsiębiorstwa – powinieneś zaczerpnąć odrobinę wiedzy na temat deklaracji zgodności.” »

Dział technologii informacyjnej w instytucji

IT to skrót z języka angielskiego, na po polsku oznaczający technologię informacyjną. Jest to grupa zagadnień wiążących się z informacją, jej zastosowaniem i przetwarzaniem. W typowym pojmowaniu technologia informacyjna zawiera kwestie związane z komputerami i sprzętem komputerowym, oraz ich eksploatacją. Od wielu lat najważniejszym obiektem zainteresowania IT jest Internet. Obecnie właściwie w każdej dziedzinie biznesu wykorzystanie sprzętu komputerowego i sieci WWW jest konieczne. Wiele firm bez tego typu technologii w ogóle nie mogłoby istnieć i dobrze działać. Z tego powodu zatrudnia się doświadczonych specjalistów do obsługi tych sprzętów. Może się to odbywać w formie tak zwanego outsourcingu. Proces ten polega na wynajmowaniu oddzielnej, profesjonalnej firmy dla przejęcia przez nią obowiązków z określonej dziedziny, w tym przypadku do pracy ze sprzętem komputerowym. Outsourcing IT jest aktualnie niezwykle często wykorzystywanym rozwiązaniem.

sii, serwery, outsourcing it
Źródło: http://pl.sii.eu/pl/

AudytyWdrażanie rozwiązania na zasadzie outsourcingu jest zwykle niezwykle pozytywne dla instytucji. Pozwala bowiem jego pracownikom na zajęcie się tylko zadaniami związanymi ze swoją branżą. Jest to więc proces odciążający. By jednak wszelkie prace i zadania wykonywano na czas i właściwie, potrzebne jest organizowanie kontroli. W tym celu organizuje się tak zwane audyty IT. Audyt jest specjalnym typem oceny, wystawianym przez komisję złożoną z paru osób, obowiązkowo niezwiązanych z firmą. Funkcjonują specjalne firmy, zajmujące się na przykład organizowaniem tego rodzaju audytów.

Konsulting

Continue reading “Dział technologii informacyjnej w instytucji” »

Najistotniejsze zadania aktuariusza

Rachunkowośćjest dziedziną niesamowicie złożoną. Jej wszystkie gałęzie są przydatne do tego, aby osoby zachęcone skorzystaniem z określonego rodzaju pomocy w zakresie finansów miały szansę zwrócić się bezpośrednio do fachowca. U nas są obowiązujące różne świadczenia pracownicze, co uściślane są różnymi normami. Audyt zgodności m.in. odbywa się według standardu msr 19, co związane jest także wyliczaniem rezerw na świadczenia dla pracowników. Często w raz z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego pojawiają się następne wymogi związane z normami, dlatego eksperci śledzą wszystko na bieżąco.

Continue reading “Najistotniejsze zadania aktuariusza” »

audyt energetyczny, ohsas 18001

W wielu firmach, instytucjach, urzędach przeprowadzane są audyty. Niekiedy mylone są z inspekcją. Jednakże podstawowa różnica polega na tym, że kontrola ma ujawnić popełnione zaniedbania i konkretnie wytypować osobę winną.
Wnioski pokontrolne stworzone są, żeby przedstawić je w sądzie.

Continue reading “audyt energetyczny, ohsas 18001” »