audyt energetyczny, ohsas 18001

W wielu firmach, instytucjach, urzędach przeprowadzane są audyty. Niekiedy mylone są z inspekcją. Jednakże podstawowa różnica polega na tym, że kontrola ma ujawnić popełnione zaniedbania i konkretnie wytypować osobę winną.
Wnioski pokontrolne stworzone są, żeby przedstawić je w sądzie.

badania porównawcze
Autor: badania porównawcze
Źródło: www.tuv.com

Za to audyt ma zapobiegać powstawaniu pomyłek. Polega na cyklicznym sprawdzaniu prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstwa czy przebiegu procesu, nie poszukuje winnych powstałych niedociągnięć. Na zakończenie sporządzane są wnioski, które mają służyć usprawnieniu działania procesu wytwórczego.
Kwestia zużycia energii cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko ze względu na zniwelowanie kosztów wytwórczości, lecz dodatkowo ma znaczący wpływ na ochronę środowiska. Przedsiębiorstwa myślące ekonomicznie mogą przeprowadzić u siebie audyt energetyczny. Jest to ocena i analiza obowiązującego stanu nabywania prądu. Ekspertyza może dotyczyć realizacji przedsięwzięć redukujących zużycie prądu. audyt energetyczny może tyczyć się całości energii tzn. ogrzewania, oświetlenia, toków wytwórczych lub wybranych zagadnień np. audyt chłodzenia. Zamierzeniem audytu energetycznego jest obliczyć ilość i strukturę zużywanej energii, zaproponowanie rozwiązań i określenie ich zyskowności.

audyt energetyczny na

Audytor powinien przedstawić ofertę podjęcia inwestycji posiadającej na celu mądre zużycie energii. Jako osoba kompetentna opiniuje, które przekształcenia są opłacalne a także które rozwiązania techniczne wprowadzić.
Ostatnimi laty wielki wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładach mają normy określające wymogi dotyczące struktur zarządzania.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracy struktur zarządzania wprowadzono normy OHSAS 18001 (–> ohsas 18001 – czytaj więcej). Jest to ogólnie dopuszczany i cieszący się popularnością program zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Obserwując państwa zachodnie widać, że wdrożenie norm OHSAS 18001 przyłożyło się w dużej mierze do obniżenia ilości wypadków. W państwach,które usprawniły zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wskaźniki wypadkowości mogą być nawet o 55% niższe od przeciętnych wskaźników. Zyski wynikające z wprowadzenia OHSAS18001 to większa świadomość pracowników i zaangażowanie w poprawę warunków pracy, wprowadzenie sposobów zapobiegania sytuacjom skutkującym utratę zdrowia lub nawet życia pracownika.